Paradisøerne

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning
Udsigt over Borre Sø med Paradisøerne i baggrunden

Paradisøerne er en fællesbetegnelse for de fire øer, der er beliggende i den vestligste del af Borre Sø. Denne del af søen kaldes også lidt fejlagtigt Paradiset, men det er egentlig betegnelsen for et kuperet skovparti i Sønderskov syd for søen.

Inderst i bugten ligger den mindste, Annekens Ø (tidligere også kaldet Damehatten) dernæst følger Bredø, Langø og til sidst ligger den største, Borre Ø, hvor der er fundet tegn på beboelse i fortiden.

Alle fire øer er skovklædte og er bortset fra Annekens Ø ret kuperede.

I forlængelse af øerne, midt ude i søen, cirka ud for anløbsbroen ved Slåensø, ligger en grund, Stejlgrunden, godt 1 m. under vandoverfladen, som en slags "femte ø", der aldrig blev til noget, men som af hensyn til sejladsen er afmærket.

Øerne hører til Silkeborg Statsskovdistrikt og der er derfor offentlig adgang, dog med visse begrænsninger. Man må kun gå i land på øerne, hvor der er en kyst uden siv- eller rørbevoksning af hensyn til fuglelivet. Færdsel er tilladt fra solopgang til solnedgang. Overnatning er altså ikke tilladt - dog findes der en primitiv teltplads på Borre Ø, som kan benyttes af grupper efter 1. august, men kun ved indhentning af tilladelse hos Statsskovdistriktet.