Borre Ø

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Borre Ø er med sine 1,4 hektar den største af Paradisøerne i Borre Sø. De andre øer er : Annekens Ø, Bredø og Langø.

Borre Ø er ligesom de øvrige øer skovklædt og tillige meget kuperet – det højeste punkt ligger 8 m. over søens vandoverflade.

Øen hører til Silkeborg Statsskovdistrikt og der er derfor offentlig adgang, dog med visse begrænsninger. Man må kun gå i land, hvor der er en kyst uden siv- eller rørbevoksning af hensyn til fuglelivet. Færdsel er tilladt fra solopgang til solnedgang. På Borre Ø findes endvidere en primitiv teltplads, som kan benyttes af grupper efter 1. august og kun ved indhentning af tilladelse hos Statsskovdistriktet.

Navnet "Borre Ø"

Navnet "Borre Ø" har naturlig relation til navnet Borre Sø. Forleddet er substantivet "borg", enten i betydningen befæstet gård eller måske anvendt om en tilflugtsborg. En sådan lokalitet har muligvis ligget i nærheden af søen og kan have haft forbindelse til den befæstede gård, der vides at have ligget i Virklund.