Bredø

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Bredø er en af de fire Paradisøer i Borre Sø. De andre øer er : Annekens Ø, Langø og Borre Ø.

Bredø har en størrelse på 0,6 hektar. Den er ligesom de øvrige øer skovklædt og tillige ret kuperet – dog ikke så høj som både Langø og Borre Ø.

Øen hører til Silkeborg Statsskovdistrikt og der er derfor offentlig adgang, dog med visse begrænsninger. Man må kun gå i land, hvor der er en kyst uden siv- eller rørbevoksning af hensyn til fuglelivet. Færdsel er tilladt fra solopgang til solnedgang. Overnatning er altså ikke tilladt.

Fortidslevn

Der er flere små gravhøje på Bredø.- de såkaldte rundhøje, som er dateret til perioden 1700 f.Kr. - 375 e.Kr. Silkeborg Museum besøgte øen i 2007 i forbindelse med en konference, hvor en svensk ekspert mente, at det drejede sig om vikingegrave. Det bekræftes af andre fund i Gudenåsystemet, som viser, at vikingerne færdedes flittigt i området.