Langø

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Langø er en af de fire Paradisøer i Borre Sø. De andre øer er : Annekens Ø, Bredø og Borre Ø.

Langø har en størrelse på 0,6 hektar. Den er ligesom de øvrige øer skovklædt og tillige ret kuperet – det højeste punkt ligger 4 m. over søens vandoverflade.

Øen hører til Silkeborg Statsskovdistrikt og der er derfor offentlig adgang, dog med visse begrænsninger. Man må kun gå i land, hvor der er en kyst uden siv- eller rørbevoksning af hensyn til fuglelivet. Færdsel er tilladt fra solopgang til solnedgang. Overnatning er altså ikke tilladt.