Lysregulering i Silkeborg

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Efterkrigstidens stadigt tiltagende trafik gennem midtbyen gav en række problemer, der måtte løses. Ringvejssystemet blev etableret for at aflaste den indre by, men det viste sig slet ikke at være tilstrækkeligt. For at sikre en tålelig afvikling af trafikken blev trafiksignaler eller trafiklys i en række centrale vejkryds en nødvendig løsning.

Det første trafiklys i Silkeborg blev etableret i Østergadekrydset og tændtes 14. juni 1962. Godt et år senere fulgte lysregulering af krydsene Torvet-Søndergade og Vestergade-Hostrupsgade. Derefter fulgte trafiklys i krydsene Ansvej-Borgergade - ABC-krydset (1964), Århusvej-Sejsvej (1966), Søndergade-Drewsensvej (1967), Christian 8.s Vej-Søvej (1967) og Borgergade-Kejlstrupvej (1969).

Ved ringvejskrydsene etablerede Vejdirektoratet seks lysreguleringer i 1972.