Søndergade

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning
Søndergade set mod syd - ud for Søndergade 5. (Ca. 1940)

Søndergade indgik ikke på den første byplan. Her var der kun aftegnet en "vej fra Marienlund" i sydgående retning, som svarer til den senere Fredensgade.

I marts 1849 vedtoges det at anlægge en "vej til Virklund" med 17 mindre grunde på begge sider. Denne vej benævntes i den første tid Lillegade og på de første bykort Themgaden.

Den nye vej blev anlagt ud fra Torvet mod syd mellem to eksisterende grundstykker og kom senere til at indgå i den planlagte mindre nord-sydgående landevej mellem købstæderne Viborg og Skanderborg.

Langt senere blev en el af hovedvejen mellem Horsens og Viborg.

I juni 1908 bliver der her i gaden som det første sted i Silkeborg lagt asfalt på et lille stykke ud for Borgerskolen (senere Søndergadeskolen, den nuværende Silkeborg Handelsskole). I øvrigt var der brosten på en del af gaden helt til 1942.

I 1938 afløste Christian 8.s Vej Søndergade som en del af Hovedvej 15 til Viborg.

29. juni 1956 træder en nyordning af trafikforholdene i kraft, idet der etableres en helle af træ (i første omgang), således at Søndergade tydeligt er sidegade til Christian 8.s Vej.

Permanent gågade

Søndergades baldakiner set fra luften, ca. 1985.

1. december 1972 blev Søndergade indviet som Silkeborgs første permanente gågade fra Torvet til Christian 8.s Vej. Det var Danmarks første ”overdækkede gågade” i den forstand, at publikum nu kunne gå tørskoet langs med butiksfacaderne og fra den ene side af gaden til den anden under nogle smarte baldakiner, der var udført i jern og aluminium og plastic. Planerne om opsætning af baldakiner blev i øvrigt fremsat ved en ekstraordinær generalforsamling i Søndergadecentret, hvor man opløste foreningen som sådan for i stedet at tilslutte sig den ny Silkeborg City forening. Disse baldakiner blev nedtaget i 1993.

En del af Søndergade bliver til Christian 8.s Vej

I 1979 lagdes den del af Søndergade, der gik fra jernbaneoverskæringen til den tidligere Silkeborg Brugsforening (nr. 38) til Christian 8.s Vej.


Beliggenhed: Søndergade ligger i Silkeborgs midtby.