Århusvej

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Århusvej er som navnet siger, vejen ad hvilken man kan køre fra Silkeborg og mod Århus. I sin oprindelige form udgik den fra Torvet, fortsatte ned over åen og gennem papirfabrikkens område. Da en ny landevej blev etableret fik den et forløb ned over Kildebakken eller Frydensbjerg (Århusbakken).

Allerede da handelspladsen Silkeborg blev anlagt, var det planen, at den skulle udgøre et trafikalt knudepunkt for hovedlandevejene Århus-Ringkøbing (Hovedvej 15) og Horsens-Viborg (Hovedvej 52). I perioden 1848-1852 blev landevejen mod Århus og Ringkøbing derfor anlagt ud fra Silkeborg, men først i 1853-1856 blev vejstykket Galten-Århus færdigt. Denne vejforbindelse gjorde det straks muligt at etablere regelmæssig person- og fragtkørsel mellem Silkeborg og Århus, som dog ophørte ved jernbanens åbning i 1871

Vejregulering

Det var dog en ret vanskelig passage op over Kildebakken og i april 1933 besluttede byrådet at lade vejen regulere. Tanken var at afgrave slugten og rette det store sving ud, som også havde besværliggjort kørsel på bakken

Allerede 4. maj var en styrke på 60 mand i gang med at fælde træer og anlægge tipvognsspor. Der blev flyttet 50.000 kubikmeter jord, indkørslen til fattiggården Frydensbjerggård blev flyttet, og vejen til sygehuset blev sænket. Svinget mod syd (der hvor Kneippkuranstalten havde ligget) blev rettet ud og stigningsforholdet blev forbedret.

16. september samme år blev vejen taget i brug. Allerede samme sommer blev der foretaget udstykning af jorden fra den nedrevne Kneippkuranstalt ved Sejsvej.

I 1938 fortsatte man på Langebro, som var bygget af planker. Den blev bygget om til en moderne betonbro med asfaltbelægning og blev naturligvis samtidig gjort bredere.

Hovedvej

I januar 1938 afmærkede færdselspolitiet “Hovedvej 15”s forløb gennem Silkeborgs bymidte.

Århusvej indgik indtil etableringen af Silkeborgs ringvejssystem i hovedvejsforløbet mellem Århus og Ringkøbing.

Den gamle eg fotograferet 1963

Lysregulering og rundkørsel

Århusvej-Sejsvej fik lysregulering i 1966. 17. juni 2004 indvies rundkørslen ved Havnen med springvandet i midten.

Den gamle eg

Mellem vejen og cykelstien på Århusvej i Nordskoven stod frem til 7. september 2011 den gamle eg. Den måtte lade livet, da den var gået helt ud og var til fare for trafikken. Den blev dog allerede 2. november samme år erstattet af en 12 år gammel og 7 meter høj eg.

26. august 2011 blev forfatteren Albert Dam hyldet med en bronzeskulptur ved Den gamle eg, som også er kendt under navnet "Albert Dams Eg". Skulpturen, der har form som en bronzestol, er udført og doneret af billedkunstneren Tonny Hørning.


Beliggenhed: Århusvej er beliggende i Silkeborg, Århusbakken og Nordskoven.