Hostrupsgade

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning
Hostrupsgade set fra Skoletorvet mod Vestergade. Til venstre ses Friboligen, til højre Frelsens Hær, ca. 1910

Hostrupsgade er opkaldt efter digterpræsten Jens Christian Hostrup (1818-1892), som virkede Silkeborg i perioden 1856-1862.

Hostrup søgte og fik embedet i nybyggerbyen, fordi han, som han selv udtrykte det, gerne ville ud af sit skriveri og ind i præstegerningen. Han blev den første præst i byen, efter at Silkeborg var blevet hovedby i pastoratet med Linå som anneks.

Efter Hostrups død i 1892 udsendte hans kone 2. bind af hans erindringer (det første kom i 1891), som bl.a. omhandler tiden i Silkeborg. Man får her et autentisk tidsbillede af livet i Silkeborg.

Det er reelt kun de tre studenterkomedier: Gjenboerne, En Spurv i Tranedans og Eventyr på Fodreisen, der fortsat sikrer Hostrup en plads blandt den danske litteraturs klassikere. Her byder han til gengæld på elegant flydende dialoger og godt opbygget dramatik.

Navnet "Hostrupsgade"

Navnet “Hostrupsgade”, som nyt navn til “Winthersvej” dukker på byrådets dagsorden i februar 1897. Det er et forslag fra beboerne på vejen, der som alternativ foreslår at kalde gaden "Borgergade". Byrådet går efter mange forhandlinger og møder med til at kalde gaden Hostrupsgade og det har været navnet på gaden på hele den nuværende strækning siden 1899. Oprindelig hed gaden “Winthersvej” mellem Drewsensvej og Skoletorvet efter den lokale dyrlæge C.P.F. Winther, som boede der hvor Silkeborg Elværk senere blev opført. (Hostrupsgade 41C).

På strækningen fra Skoletorvet til Vestergade hed gaden “Estrupsvej” og fra Vestergade og ned til Silkeborg Langsø bar den navnet “Sygehusvej”, fordi byens sygehus i slutningen af 1800-tallet lå på hjørnet ved Søgade.

Fra Hostrupsgade var der oprindeligt - via en jernbaneoverkørsel - direkte adgang til Koopmanns Svineslagteri. Det ses stadig ved, at de to gader, Hostrupsgade og Richtersvej, ligger i flugt med hinanden.

Norups Plads

Efter en større omlægning af vejføringen Hostrupsgade/Vestergade blev Norups Plads indviet 24. oktober 2008, hvor skulpturen "High Five" af Frode Steinicke tillige blev afsløret.

Markante bygninger med adresse på Hostrupsgade:

Hostrupsgade 4: Søhuset, bygget af forfatteren Edvard Egeberg, der boede her i perioden 1895-1904.

Hostrupsgade 9-11: Samlestalden. Opført 1959, nedrevet 1990.

Hostrupsgade 16: Vor Frue Kirke. Opført 1912.

Hostrupsgade 26-32: Silkeborg Friboligforening (friboliger for pensionerede håndværkere og deres enker). Opført 1867.

Hostrupsgade 31: Frelsens Hær

Hostrupsgade 35: Holmenshus - butiks- og beboelsesejendom. Opført 1910.

Hostrupsgade 39: Silkeborg Højskolehjem / Holmgaards Hotel / Grand Hotel / Th. Langs Skoler, Kostskolen / Galerie Moderne.

På gavlen, der vender ud mod pladsen foran Hostrupsgade 41, findes et stort gavlmaleri. Det er en forstørret udgave af en udstillingsplakat til en udstilling af Jean Dubuffets grafiske værker, der åbnede i april 1961. Gavlmaleriet er opmalet flere gange, senest i 2008.

Hostrupsgade 40-56: Th. Langs Skoler.

Hostrupsgade 40: Tegnet af Anton Rosen og opført i 1894 som Kvindeseminarium for Th. Langs Skoler. Bygningen kaldes også ”Den hvide bygning”.

Hostrupsgade 41: Tegnet af Anton Rosen og opført i 1911 som Forskoleseminarium for Th. Langs Skoler. I perioden 1961-1982 rummede bygningen ”Asger Jorns Samlinger” – og var altså Silkeborg Kuntmuseums først selvstændige bygning. I perioden 1982-1991 havde Lokalhistorisk Samling (Silkeborg Arkiv) til huse i bygningen, som derefter var ejet af Galerie Moderne frem til 2006.

Silkeborg Biblioteks oprindelige hovedbygning med nedgang til badeanstalten, ca. 1965

Hostrupsgade 41A: Silkeborg Biblioteks oprindelige hovedbygning. Opført 1920 med det formål at skulle varetage både åndelige og legemlige behov hos silkeborgenserne - den dannede rammerne for såvel bibliotek, museum som kunstudstillinger. Desuden rummede bygningen en varmtvandsbadeanstalt.

Midt på facaden nedgang til Silkeborg Badeanstalt.

Hostrupsgade 41B: Silkeborg Elværk. Opført 1911.

Hostrupsgade 41C: opført i 1926 som garagebygning og sprøjtehus til brug for Silkeborg Brandvæsen. Nedrevet i 2009

Hostrupsgade 45-47: Silkeborg Fjernvarmecentral / Silkeborg Skoletandklinik


Beliggenhed: Hostrupsgade er beliggende i Silkeborgs midtby.