Almind Sø

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning
Almindsø og Mariehøjkvarteret set fra nord. Linjeføringen for Søndre Ringvej ses indtegnet, 1962

Almind Sø ligger i en af Gudenåens mange sidedale omkring Silkeborg og er som sådan en del af Gudenå-systemet. Den indgår i fællesbetegnelsen "Silkeborgsøerne".

Almind Sø indgår i EF-habitatområde H181 Silkeborgskovene, som består af dele af skovene og søerne i Søhøjlandet syd og øst for Silkeborg.

Omkring Almind Sø

Almind Sø ligger i et kuperet skovområde syd for Silkeborg, mellem Vesterskov og Kobskov og mellem Søndre Ringvej og Horsensvej.

På de sydlige skrænter i Vesterskov findes udsigtpunkterne Kroghs Bænk og Præstens Bænk. På nordsiden i Kobskov ses Agnesbænk.

De nærliggende veje Almindsøvej og Almindsøvænget har navn efter søen.

Søens tilløb og fraløb

Søkort over Almind Sø. Kilde: Silkeborg Fiskeriforening.

Vandtilførslen til Almind Sø sker fra Odder Bæk ved sydøstenden og Skade Bæk på vestsiden. De munder begge ud i søen ved høje skovklædte skrænter, hvor der også findes adskillige kildevæld. Herfra strømmer okkerrigt grundvand til søen. Meget vand kommer også fra væld i bunden.

Afløb til Gudenåens hovedløb sker via Fårebækken under Horsensvejen, gennem Vejlsø og herfra videre ud i Brassø.

Almind Sø er med en maksimal dybde på 20 m. en af de dybeste søer i Gudenå-systemet.

H.C. Andersen og Almind Sø

H.C. Andersen var også ved Almind Sø. I Dansk Folkekalender fra 1854 giver han følgende beskrivelse: ”En lille sti fører os mellem træer til en brat skrænt ned mod den store Almind Sø, der set i morgenbelysningen blå og stille ser nærmest smilende og venligt indbydende ud. De store bøgeskove hælder sig som grønne svulmende skyer ud over bredderne, hvor vandet er så klart , at man kan se store fisk svømme i sollyset. Som hele blomstrende øer ligger der på vandfladen grupper af hvide åkander, og højt over skoven på de mørke lyngbakker skinner den solbelyste Balle Kirke”.

Badeliv ved Almindsø, 1948

Almind Sø som rekreativt område

Den bynære beliggenhed og den smukke natur har gjort Almind Sø og det nære opland til et værdifuldt rekreativt område.

Søen er en meget populær badevandssø med to offentlige søbade: Vestre Søbad og Østre Søbad og den private ”Lærernes Badeanstalt” eller ”Degnebadet” beliggende i den nordøstlige del af søen.

Desuden bades der i nogen udstrækning ved Aggerholm i den nordvestlige ende. Det var oprindelig en smal strimmel sand, men blev udvidet til en større firkantet badeplads til brug for de tyske soldater, der var stationeret på Silkeborg Bad under besættelsen. De gav badestedet navnet ”Kuppes Lust”.

Søen anvendes desuden i mindre omfang til robådssejlads og lystfiskeri

Om navnet "Almind Sø"

Navnet "Almind Søe" optræder første gang på Videnskabernes Selskabs kort fra 1781. "Almind" kendes adskillige steder i Danmark og har rod i det gamle "Almenni" eller "alle mænds" i betydningen "udyrket fællesjord". Mest kendt er måske Danmarks tredjestørste skov Almindingen på Bornholm.

Fakta

  • Vandsystem: Gudenå Syd
  • Oplandsareal: 4 km²
  • Areal: 53 ha
  • Middel vanddybde: 10,5 m.
  • Maksimal vanddybde: 20,5 m.
  • Volumen (mio m3): 5,53
  • Vandets opholdstid (år): ca. 2,4