Horsensvej

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Horsensvej er som navnet antyder vejforbindelsen fra Silkeborg til Horsens.

Oprindeligt hed den sydligste del af Frederiksberggade – fra Lyngbygade og mod syd - Horsensvej. Nu dækker navnet hovedvejen fra Frederiksberggade, gennem Virklund og videre mod syd (Hovedvej 52).

Den oprindelige vejføring gik forbi Myrehuset, der dengang lå på venstre side af skovvejen helt ude ved søbredden og derfra ad vejen op gennem skoven forbi østsiden af gården Marienlyst. Derefter fortsatte den gennem Bjørnestræde ned mod Virklund.

Allerede da handelspladsen Silkeborg blev anlagt, var det planen, at den skulle udgøre et trafikalt knudepunkt for hovedlandevejene Århus-Ringkøbing og Horsens-Viborg. Mod Horsens blev vejstrækningen til Virklund anlagt i 1858, fortsættelsen til Salten var færdig i 1861 og endelig blev strækningen fra Salten til Brædstrup færdig i 1863, hvorefter landevejen fra Silkeborg til Horsens var en realitet.

Den ny brostensbelagte landevej blev anlagt på den vestlige side af Marienlyst og Myrehuset. Den gamle vejføring kan stadig ses inde i skoven ved Østre Badeanstalt ved Almind Sø.

Vejen over Fårebæk var indtil vejens anlæggelse et vadested og et gangbræt.

Rundkørsel

Rundkørslen der forbinder Frederiksberggade, Søndre Ringvej og Horsensvej blev etableret i 1999.