Silkeborg Socialdemokrat

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Silkeborg Socialdemokrat udkom første gang 1. juli 1900 som en aflægger fra Demokraten i Århus. I Silkeborg havde socialdemokratiske kræfter udgivet ugeskriftet Jydsk Husmandstidende, fra 1898. Flere havde før 1900 abonneret på Demokraten fra Århus og man forsøgte med en lærer Fisker i Sejs, som lokal meddeler til at sørge for silkeborgstoffet. Dog uden den store succes.

Socialdemokraten og Silkeborg Avis fandt hurtigt hver sit ringhjørne i den politiske debat. I Socialdemokratens jargon repræsenterede Silkeborg Avis reaktionen. Socialdemokraten fik sin ilddåb ved valgmandsvalget i august 1900 hvor socialdemokraterne vandt og det blev set som et resultat af den nye avis. Den første redaktør var Jacob Christensen som styrede bladet frem til 1924.

I 1907 flyttede Silkeborg Socialdemokrat til Silkeborg og blev herefter trykt i byen. Man startede med en fire-siders avis trykt med gotisk skrift. Den første trykt i Silkeborg var ledsaget af en digt på 20 vers af Jeppe Aakjær: Sidste vers udtrykte både ambitionen og formålet:

   Du være den fattiges værner,
   du være den riges ris.
   Du får ej ordner og stjærner,
   men bævende læbers pris.

I løbet af få år opstod et helt socialdemokratisk avisimperium i Silkeborg og man kom op på at trykke aviser for 11 byer i Skanderborg, Viborg og Ringkøbing amter.

Avisen arbejdede for at sætte arbejdernes dagsorden i Silkeborg og dækkede sociale spørgsmål og konflikter, gerne i ophedet dialog med Silkeborg Avis.

Økonomien var dog aldrig god og på trods af forskellige tiltag med navneændring og lignende gik det ned ad bakke.

I 1953 skiftede Socialdemokraten navn i hele området til Aftenposten.

I 1963 slog man jyske socialdemokratiske aviser sammen i Jysk Aktuelt. I 1971 lukkede Jysk Aktuelt og dermed var det forbi med den socialdemokratiske presse i Silkeborg.

Kronologi

1900 - Silkeborg Social-Demokrat 1. juli: Silkeborg Social-Demokrat udkommer for første gang som en aflægger af den århusianske Demokraten. Bladet får til huse i Estrupsgade 16.

1900-1924 Redaktør bliver typograf og senere medlem af folketinget (1906) Jacob Christensen (død 1924).

1907 14. september: Bladet trykkes for første gang på eget trykkeri (fladtrykspresse) i Silkeborg helt frem til 1963.

1907 Til redaktionen knyttes redaktionssekretær Ehlert Nielsen, senere folketingsmand og borgmester i Middelfart.

1924-1930 Redaktør: Peder Tabor, der har været journalist og redaktionssekretær ved avisen siden 1910. Byens mest spændende pressemand er Social-Demokratens medarbejder gennem 20 år fra 1910 til 30, Peder Tabor. Tabor var gårdejersøn fra Vejen, men "blev sin generations mest fremtrædende journalist ved arbejderpressen" (Verner Jespersen). Ikke fordi han var særlig folkelig; tværtimod beskrives han som lidt af en aristokrat af væsen, sprogkyndig og med udtalt kunstneriske anlæg. Han tegnede f. eks. satiriske tegninger til blade som Klods Hans og Ravnen, og han skrev en aforismesamling: Malurt (1919). Men hans betydning for kulturlivet i Silkeborg kan næppe overvurderes: han skrev boganmeldelser i sit blad, han tog kontakt til Johan Skjoldborg, der i de år boede på Dynæs og var en meget aktiv foredragsholder. Hans interesse for kunst bragte ham i forbindelse med kunstnerne Anton Hansen og Martin Kaalund-Jørgensen, som han begge skrev en bog om, og 'Frie jyske Malere', der udstillede bl. a. i ovenlyssalen på biblioteket. 1924 stiftedes 'Jysk forening for moderne Kunst' med Tabor som formand. (Kilde: Silkeborg 1846-1996).

1928 En ny Duplex-presse anskaffes.

1930-1940 Redaktør: Tidligere typograf Albinus Jensen, medlem af folketinget, død 1944.

1935 Ejendommen Estrupsgade 12 overtages pr. 15. oktober

1936 Efter om- og tilbygning flyttes redaktion og trykkeri til Estrupsgade 12.

1940-1945 Redaktør: Journalist Carl Aage Schultz, der har været medarbejder ved avisen siden 1922.

1945-1949 Redaktør: Carl Emil Hansen, tidligere rigsdagsjournalist ved Socialdemokraten i København.

1949-1958 Redaktør: Tidligere arkivar Hans E. Rishøj.

1950 11 socialdemokratiske aviser trykkes helt eller delvis i Silkeborg. Trykkeriet råder over 5 sættemaskiner.

1953 - Aften-Posten 2. januar: Bladet skifter navn til Aften-Posten.

1958-1962 1. april: Redaktør: Leo E. Christensen (f. 1919). Tidligere journalist ved Horsens Socialdemokrat og medlem af Horsens byråd. 3. januar 1963: Bladet skifter navn til Jysk Aktuelt.

1962-1965 Redaktør: Typograf og journalist ved Frit Folk Tage Christensen.

1965-1971 Redaktør: O.A. Kierkegaard, tidligere Skanderborg Socialdemokrat.

1968 1. april: Sammenlægges med Aktuelt, dog med en lokal sektion.

1971 24. november: Bladet udkommer for sidste gang.

1972 Aktuelt er nu udelukkende en landsdækkende avis med hovedsæde i København.

Fakta

 • Udgivelsesperiode: 1. juli 1900-1952
 • Observans: Socialdemokratisk
 • Mikrofilm: Findes ikke