Silkeborg Avis

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Silkeborg Avis er Silkeborgs første avis. Den udkom første gang 6. maj 1857 og var den gang et "Politisk- og Avertisementsblad". Den havde 4 sider og udkom i begyndelsen 2 gange om ugen. Det redaktionelle indhold var en blanding af nyheder fra ind- og udland uden noget særligt fokus på Silkeborg. Muligvis fordi byen på dette tidspunkt havde en så overskuelig størrelse, at det ikke var svært at følge med.

Avisen er grundlagt af bogtrykker F. C. E. Listoe. Som dog allerede i 1862 overdrog den til Hans Simon Sørensen. Listoe havde haft ambitioner om at leve af at udgive avisen. Men han havde ikke noget politisk sigte. Det havde H.S. Sørensen derimod, der gjorde avisen til et lokalt debatblad.

I 1872 ændrede Silkeborg Avis navn til Silkeborg Avis eller Midtjyllands Folketidende og lagde vægt på at være "nyttig, uafhængig, frisindet og folkeoplysnende".

Konkurrenter kommer til

Allerede i 1874 fik Silkeborg Avis sin første konkurrent i byen Silkeborg Dagblad, der blev udgivet af Jyllandsposten. Det blev dog hurtigt opgivet og Silkeborg Dagblad lukkede igen i 1875.

Silkeborg Avis var dog ikke alene på scenen længe, da der igen i 1884 og 1889 kom konkurrenter til byen. De to var Silkeborg Folkeblad der kom i 1884 og Silkeborg Dagblad, der kom igen i 1889, begge drevet fra Århus. Hvor Folkebladet mest tog læsere på landet i de mindre husmandssteder, gik Dagbladet direkte efter Silkeborg Avis' annoncemarked og udfordrede på den måde den gamle avis. Dagbladet havde mest stof om Århus, men vandt alligevel indpas måske på grund af en mere professionel fremtoning. Da den store avis i Århus havde både journalistik og penge i ryggen.

Silkeborg Avis førte en hård debattone med Silkeborg Dagblad, som redaktør Sørensen kaldte "Højreaftrykket" med henvisning til at det kom fra Århus og var konservativ, mens Silkeborg Avis var liberal.

I 1902 fik Silkeborg Avis endnu en konkurrent - Silkeborg Socialdemokrat. For en kort tid havde Silkeborg hele paletten af "fire-parti-pressen" med et dagblad for hver af tidens betydende partier. Silkeborg Avis og Folkebladet var hver i sær og skiftevis Venstre og radikale Venstre (partiet var endnu ikke stiftet), mens Dagbladet var Højre og Socialdemokraten giver sig selv.

Det varede dog kun til 1903 hvor Folkebladet gik sammen med Silkeborg Avis. I 1911 fik byen dog igen et blad, der bekendte sig til det Radikale Venstre, da Silkeborg Venstreblad begyndte at udkomme.

Silkeborg Avis lå i evig debat med Socialdemokraten. De to aviser havde altid plads til kritik af hinanden i spalterne. Kampen kom i høj grad til at stå om sociale spørgsmål. Silkeborg Avis havde ofte øje for den økonomiske vinkel og var generelt bekymret over hvilke udgifter kommunekassen påtog sig.

En moderne avis

Silkeborg Avis’ udgave den 25. oktober 1926 var den første, hvor man havde forladt de gammeldags gotiske typer og var gået over til mere tidssvarende latinske bogstaver (antikva) og avisen udviklede sig til en moderne avis og fik med tiden flere sider. Den dækkede i den forreste del af avisen det nationale og internationale og bragte ledere som kommenterede de emner og havde længere omme i avisen nyheder fra de forskellige byen som avisen dækkede. Med tiden kom der også mere specialstof med så som Motornyt eller Bygge og Bo.

Omkring 100 års jubilæet rundede man 14.000 abonnenter. Avisen var efter forholdene blevet en stor avis. Med tiden fik den også flere sider, sikkert hjulpet på vej af, at de andre aviser i byen faldt fra. Den sidste der gav op var Socialdemokraten, der under navnet Jydsk Aktuelt lukkede i 1971.

Fra mandag 26. august 1974 ændrede Silkeborg Avis navn til Midtjyllands Avis. Oplaget var vokset til over 26.000.

Avisen lægger som eneste lokale avis spalter til den brede debat i byen og har ikke nogen politisk farve. Den dækker et stort område med lokale nyheder.

Midt i marts 2003 flyttede avisen fra sine redaktionslokaler på Vestergade 30 til nyrenoverede lokaler Papirfabrikken 18 efter at have lavet avis der siden 1867.

14. april 2011 sender Midtjyllands Avis en ny udgave i tabloidformat på gaden.

Ejerforhold

Fra 1862 til 1998 var avisen ejet af familien Sørensen i fire generationer. Derefter ophørte familieforetagendet, da avisen i 1998 blev solgt til Morgenavisen Jyllands-Posten.

Fakta

  • Udgivelsesperiode: 6. maj 1857-
  • Navne: 26. august 1974 navneændring til Midtjyllands Avis
  • Observans: Oprindelig talerør for Venstre, i nyere tid upolitisk