Kjæmpegraven i Borkesdal

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Borkesdal hedder den dybe, vilde Dal, som adskiller Sinnesbjærg og Stoubjærg. I den ligger Kæmpen Borke begraven ved et Hus som kaldes Bjørnsholt, af de Bjørne, som i gammel Tid opholdt sig der. Man kan tydeligt se, hvor han ligger, da han var saa stor, at hans Krop og Ben danne Høje i Dalen, og ved hans Side ligger hans Slagsværd med Guldgreb. Dalen hører til en Bondegaard, og Bondens Søn fik engang Lyst til at udgrave dette Sværd. Men da han havde begyndt at grave efter det, fik hans Fader det at vide og forbød det. Sværdet ligger altså endnu ved Kæmpens Side. Gudenaa kaldes ud for dette Sted, mellem Brassø og Borresø, for Borkesaa.

Kommentar

Vi får her folketraditionens forklaring på flere stednavne:

Borkesdal eller Borgedal, der godt nok angives til at ligge mellem Sindbjerg og Stovbjerg, skønt den i dag ligger lige nordøst for Stovbjerg - og derfor også giver navn til Borgdalsvej.

Bjørnsholt eller Bjørnholt, der er en gård beliggende nordøst for Borgedal. Da efterleddet holt betyder "lille skov", er det altså gården i skoven, hvor der tidligere var bjørne.

Borkeså, der er en ældre betegnelse for Gudenåens løb mellem Brassø og Borre Sø - også med navnet Sejs Snævring. Navnet kendes faktisk som "Borker Aae" fra Videnskabernes Selskabs kort fra 1781 og på et matrikelkort fra 1793, hvor det dog er benævnt "Borger Aae".

Kilde

Gengivet efter A. L. Drewsens optegnelser af folkesagn fra Silkeborg og omegn - i: Fra og om Silkeborg, s. 149-150.