Borgerå

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning
Borgerå - Sejs Snævring set mod Borresø

Borgerå eller måske snarere "Borreå" er en ældre betegnelse for Gudenåens løb mellem Brassø og Borre Sø - også med navnet Sejs Snævring. Stednavnet "Borker Aae" kendes således fra Videnskabernes Selskabs kort fra 1781 og på et matrikelkort fra 1793, hvor det er benævnt "Borger Aae" .

Steder med forleddet "Borger" eller "Borre" ses i øvrigt anvendt flere steder i området. Ca. 1 km. nordvest for Borre Sø ligger Borgehøj, som nævnes i Markbogen fra 1683 - her betegnet "Borregaard Høys Fald". Umiddelbart øst her for ligger desuden Borgedal eller "Borcherdall Fall", som det anføres i Markbogen, mens det på et matrikelkort fra 1795 er blevet til "Borge Dal".

Forleddet er substantivet "borggård" i betydningen "gård" (ejendom), der tilhører en gård, i dette tilfælde måske en befæstet gård i Virklund. Se i øvrigt "Borre Sø".

En anden forklaring på navnet finder vi i folkesagnet om Kjæmpegraven i Borkesdal. Borke skulle have været en kæmpe, som ligger begravet i Borkesdal - tæt ved det sted ved Gudenåen, mellem Brassø og Borre Sø, der kaldes for Borkeså.