Gravbæk

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Gravbæk har sit hovedløb fra Thorsø til Borre Sø (ca. 2 km). Udspringet ligger dog i et moseområde ved Jenskær nord for Gjessø Skov. Øst for Jenskær er der etableret en kunstig sø ved hjælp af en opstemning (stenbunke).

Betegnelsen ”Gravbæk” ses første gang på et skovkort fra 1920. Substantivet ”Grav-” er muligvis brugt om en dyb dal. På skovkortet optræder tillige Gravmose og Gravhoved.

Gravbæk har tilløb fra Gjessø Bæk, som er rørlagt fra vejen Gjessø-Them og ca. 100 m. nedstrøms.

Kort før udløbet i Borre Sø løber Hulbæk til Gravbæk. Der er desuden tilløb fra Ellesø.

Ved Virklund har Silkeborg Kommune i 2005 etableret faunapassager både i selve byen og ved Hovedvej 52 øst for byen.

Det er tilladt at sejle på vandløbet med ikke-motordrevne småfartøjer som robåde, kajakker og kanoer.

Gravbækvej har navn efter bækken, som passerer på nordsiden af det lille villakvarter langs med Paradisvejen.