Ellesø

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Ellesø er en del af Gudenå-systemet og indgår i fællesbetegnelsen "Silkeborgsøerne".

Omkring Ellesø

Ellesø ligger mellem Thorsø og Borre Sø i det østlige Virklund, syd for Silkeborg. Øst for søen ligger Østerskov og mod sydøst Gravmose. Nord for ligger gården Østerlund.

Ellesø er lavvandet og har et næsten uopdyrket opland.

Frem til 1930 forekom der undervandsplanter i søen, de er nu forsvundet på grund af næringsstofberigelse af søen, som allerede i 1962 havde en dårlig vandkvalitet.

På grund af et nærliggende fritidscenter og store åbne arealer har området omkring Ellesø en stor rekreativ og landskabelig værdi. Desuden er en del af oplandet udpeget som følsomt for intensiv landbrugsdrift, d.v.s. et såkaldt SFL-område (særligt følsomt landbrugsområde).

Som en række andre mindre søer i området er Ellesø oprindelig dannet i et dødishul.

Søens tilløb og fraløb

Ellesø har ingen overfladiske tilløb, men et afløb, som via Gravbæk ledes til Borre Sø.

Navnet "Ellesø"

Navnet "Jeldsøe" optræder første gang i Markbogen fra 1683. Men på Videnskabernes Selskabs kort fra 1781 er det blevet til "Elsøe" og på et matrikelkort fra 1793 til "Ell Søe".

Forleddet skal forstås som "Elle", d.vs. bevoksning af el".

Fakta

  • Vandsystem: Gudenå Syd
  • Oplandsareal: 0,63 km²
  • Areal: 7 ha
  • Middel vanddybde: 1 m.
  • Maksimal vanddybde: 2,0 m.
  • Volumen (mio m3): 0,07
  • Vandets opholdstid (år): ca. 0,283