Falkevej

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Falkevej ligger på Århusbakken, hvor de fleste veje har navn efter fugle. Vejen er opkaldt efter rovfuglen falken, der har lange spidse vinger. Falken ligner høgen af udseende, men tilhører en anden gren af den samme rovfuglefamilie.

Falkevej er sidevej til Århusvej og er på højre side præget af villaer. Vejens mest dominerende bygningskompleks er dog Silkeborg Sygehus, som efterhånden har minimeret antallet af beboelsesejendomme på vejens venstre side.

Gader med fuglenavne

Efterhånden som byen Silkeborg voksede, blev gader og veje samlet i navnegrupper for overskuelighedens skyld. Også ved udstykninger i nyere tid har man såvidt muligt videreført dette princip.

Det første kvarter med sådanne gruppenavne var Århusbakken. På et byrådsmøde 9. oktober 1934 blev Falkevej, Glentevej og Mågevej navngivet. Efterhånden som bebyggelsen af området skred frem, fortsattes dette mønster med fuglenavne. Århusbakken har af samme grund også fået tilnavnet "Fulgebakken".


Gadens beliggenhed: Falkevej ligger i Silkeborg, på Århusbakken.