Andersens Højland

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning
Udsnit af turistkort, 1907

H. C. Andersens Højland er et 92 m. højt punkt på bakkedraget Åsen beliggende i Sønderskoven syd/sydøst for Slåensø, som hører under Silkeborg Statsskovdistrikt. Stedet er også kendt som H. C. Andersens Bænk eller H. C. Andersens Høj.

Under et ophold i Silkeborg i foråret 1850 tog papirfabrikant Michael Drewsen sin berømte gæst H. C. Andersen med ud på køreture for at vise ham egnen og den ny by. På en udflugt til Himmelbjerget blev digteren meget betaget af de stejle skrænter og smalle åse i området syd for Slåensø. Da Drewsen sagde til ham, at han måtte opkalde et sted efter sig, valgte digteren, at kalde dette udsigtssted, hvor der var anbragt en bænk, "Andersens Højland".

H. C. Andersen nævner selv hændelsen i et brev til B.S. Ingemann (Silkeborg 5. juli 1853): Igaar vare vi paa Aasen, hvor jeg alt ved mit første Besøg fik Lov til at opkalde en Plet og den smukkeste her, hvor man seer over Skove, Søer, og sorte Banker kaldte jeg, ved dens skottske Udseende: "Andersens Høiland".

I perioden med den første turisme har der fra bakkedraget været en vidtstrakt udsigt i nordlig og vestlig retning til Brassø, til Silkeborg og helt til Balle. Stedet nævnes i ældre turistvejvisere og på kort, og bliver derfor en kendt lokalitet. På fotos dateret helt op til omkring 1930 kan man endnu fornemme, at der var udsigt mod nord. I dag er udsynet næsten helt dækket af høje graner.

Der findes også et udsigtspunkt lige øst for Hotel Himmelbjerget med navnet "H. C. Andersens Bænk". Desuden findes vejen H. C. Andersens Vej i Silkeborg.