Vandbeholderen på Århusbakken

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning
Vandbeholderen under opførelse i 1947

Vandbeholderen eller højdebeholderen på Frydensbjerg, (Århusbakken) blev taget i brug i 1905, samtidig med Silkeborg Vandværk, der blev opført på den vestlige bred af Remstrup Å, på Marienlunds jorder. Højdebeholderen blev placeret her oppe på bakken, fordi man derved kunne opnå en faldhøjde på ca. 67 meter.

Vandet blev ført over åen via en vandledning fra pumpestationen og hele vejen op i den store tank på Århusbakken. En klokke ringede på vandværket, når tanken var fuld. Så kunne bestyreren slukke for pumpen igen.

Beholderen fra 1905 befinder sig stadig inde i den, der ses i dag og som blev opført i 1947. Den oprindelige var meget mindre og dækket af jord. Den nye og større blev støbt udenom den gamle, som blev befriet for dækkende jord. Derefter blev der lavet huller i den gamle, så de to beholdere kunne virke som én.

Det kan tilføjes, at der i hulrummet mellem skalmuren og beholderen er en lejder, som giver adgang til taget. Her oppe fra er der en god udsigt. Derfor benyttede såvel hjemmeværn som civilforsvar det som udsigtspunkt, ligesom brandvæsenets hovedsender i mange år var anbragt her. Bemærk at der også fra foden af vandbeholderen er en dejlig udsigt mod nord over Alderslyst.

Litteratur

Forsyningsafdelingen, Silkeborg Kommune udgav i 2005: Da Silkeborg fik lagt vand ind - læs den her