Rosenørns Bænk

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning
Udsigt fra Harald Foss' Bænk med Himmelbjerget i baggrunden, ca. 1906

Rosenørns Bænk var placeret på skrænterne af en 113 meter høj bakke vest for Limbjerggård - hvor Bøgedalsvej og Knøsvej mødes.

Bænken har navn efter Silkeborg Turistforenings første formand - birkedommer P. C. Stemann Rosenørn. Han var meget aktiv omkring etableringen af en vandresti mellem Svejbæk Færgegård og Himmelbjerget, som bl.a. passerede Knøsen og denne høje bakkeknude.

Udsigten fra bænken er ikke beskrevet noget steds, men er bevaret på et postkort, som dog fejlagtigt har fået påskriften "Harald Foss' Bænk". Her kan det ses, at vandreren, der kom fra vest, har haft et herligt kig til Himmelbjerget.

Denne påskrift kan skyldes, at den pågældende fotograf har skønnet at den velkendte maler Harald Foss var bedre kendt af de mange turister, end den lokale birkedommer Rosenørn, hvilket kunne betyde øget salg af postkort.

I dag passerer man stedet på Vandreruten Århus - Silkeborg, som netop på denne strækning følger den gamle sti. Det opleves som et lille bakkehoved med løvskov, men der er ingen udsigt.

FDF’erne på Friluftscenter Sletten viderefører Rosenørns tilknytning til stedet ved at have navngivet et område nord for bakken ”Rosenørnsstykket”.

Bænken ses første gang afsat på turistkort gengivet i en turisthåndbog fra 1907. Også på et turistkort fra 1931, der blev brugt helt op i 1950'erne ses stedet afsat. Det samme gælder geodætiske kort op til omkring 1960'erne.