Resenbro Bæk

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Resenbro Bæk løber gennem Silkeborg Golf Club´s arealer. Vandløbet kaldes lokalt også Skærbækken.

Vandløbet fødes af grundvand og løber gennem naturarealer. Vandkvaliteten er derfor særdeles god og stabil hele året.

Den nedre del er blevt restaureret bl.a. ved udlægning af grus. Her er en fin selvproducerende bestand af ørred. Hvert år ses flere store bæk- og søørreder på leg i bækken.

Den øvre del af vandløbet var tidligere gravet ned i en dyb grøft og løb gennem flere "firkantede" damme med stejle sider. Hedemosearealet grøften løb igennem var plantet til med bl.a. bjergfyr.

Hele grøften blev i 2004 genslynget højt i terrænet. Bjergfyrene i hedemosen blev fældet med henblik på at genskabe en fugtig hedemose.