Pionerbroen

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

I 1950 blev Silkeborg garnisons-by under vintermanøvrerne. 300 ingeniørsoldater havde vinterlejr ved Nåege, hvor de i 3 uger holdt øvelser. Det var en af årets lokale begivenheder.

Pionerbroen.jpg

30 januar skrev Silkeborg Avis: ”Soldaterne kom”. Noget over middag kom soldaterne til lejren ved Nåege. De blev på stationen mødt af 3. Regiments Musikkorps, hvorefter man med musik i spidsen marcherede op gennem byen og ud til lejren, hvor flaget blev hejst, da bataillonen stod opmarcheret. Der kom i går mere materiel. Selve de store lastvogne var sendt med tog, og det hele fylder en 30—40 vogne, som står hen langs Drewsensvej, fortroppen havde i formiddag travlt med at køre materiellet fra banegården og ud til teltene. Man får i eftermiddag hjælp af det nye mandskab, og inden i morgen eftermiddag skulde alt være blevet bragt på plads, hvorefter manøvren kan tage sin begyndelse.

Tre dage efter skrev avisen: ”Pionererne slår bro i Silkeborg”. Pionererne i Nåege-Lejren har begyndt deres øvelser, i går byggede de en bro ved siden af Langebro. Her ses broen, som den tog sig ud hen på eftermiddagen i går. De jernkonstruktioner, som udgør midterpartiet, slæbes på plads, og så skulde kørebanen være klar. Der var et halvt hundrede mand på arbejde, og dobbelt så mange forbipasserende standsede op for at se på. Den ny Langebro blev bygget på 11 Timer. Den skulle være færdig kl.18 i aftes, og 9 minutter før tiden kunde bilerne rulle over broen. Det er ikke tændstikleg at bakse med det tunge tømmer. Der skal 20 mand til at løfte en af de stolper der ligger her, og man råder kun over nogle rambukke og bilerne, så armmusklerne må gøre det ud for kraner. Broen er så svær, at den let kan tage en belastning på 10 tons. Vinteren satte i dag sit hvide stempel på 2. Pioner-bataillons teltlejr ved Naaege. I nat og i formiddag satte det ind med snefald og en kraftig blæst, der ruskede godt i teltene, men alligevel kunde pionererne holde varmen. Bataillonschefen, oberstløjtnant Schøller, udtalte i formiddags over for AVISEN, at indtil nu er alt gået efter programmet. Der er kun grund til at være tilfreds, selv om sneen driller en smule.

Som omtalt byggede pionererne i går en knap 60 m lang Bro langs Langebro. Det var et hårdt og koldt arbejde, men det gik i en fart. Efter planen skulde broen være færdig kl.18 i aftes, og 9 minutter før rullede de første vogne over den. Om et par dage pilles den ned igen. Silkeborgs indbyggere må siges at omfatte øvelsen med stor interesse og inviterer i stort tal soldaterne hjem om aftenen. På vandrerhjemmet har man indrettet et udmærket soldaterhjem, og i aftes havde KFUM inviteret alle soldaterne til møde i Silkeborg.

At bygge sådan en bro var noget af en lokal begivenhed der blev snakket om, den skulle vi drenge selvfølgelig ned at se og cykle over. Derfra cyklede vi ud til lejren ved Nåege, vi ville jo gerne ind og se lejren, der var nogle andre drenge der forsøgte at snige sig bag om for at komme ind, det ville vi ikke. Den ældste af os som var spejder, vi andre var ulveunger, gik hen til vagten for at spørge, jo det måtte vi godt. Da vi gik gennem vagten stod soldaten ret op og gjorde honnør, vi hilste med ulvetegn og var meget stolte.

Kilde: Silkeborg Avis d.30 januar, 2 februar og årets begivenhede 1950.

Se nogle af billederne fra avisen dengang på Danske Billeder. Søg "Militær Silkeborg".