Pøtsø

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Pøtsø er en lille sø beliggende i den del af Lysbro Skov, der er mellem banen og Ørnsøs nordøstlige bred. Den udgøres af i alt 0,7 ha mose og 0,7 ha sø.

Det er et ret sumpet terræn med vildsom skov og rester af gamle tørvegrave. Det gennemskæres af en større, kunstig kanal - Pøtsø Kanalen.

Pøtsøs omgivelser (i alt ca. 15 ha) er udlagt som urørt naturskov.

Pøtsø Kanal er som navnet antyder en kunstigt gravet kanal, som indtil 1977 førte spildevand til Ørnsø. Den er ca. 0,4 km lang og er nu et naturbeskyttet vandløb. Ved kanalen, få meter opstrøms fra Pøtsø, er der etableret regnvandsbassin, der er udformet som et naturligt vandhul og forhåbentlig får et tilsvarende naturindhold med tiden.

I maj 2000 afløste en buebro den gamle flade bro over Pøtsø Kanalen.

Hvad betyder “Pøtsø”

Pøtsø nævnes første gang i 1843 af amtmand J.C. Schythe i hans værk om Skanderborg Amt. ”Pøt” betyder ”lille ofte mudret vandsamling”.

Der ligger tillige søer med navnet Pøtsø i henholdsvis Rye Sogn - i den sydvestlige del af Rye Sønderskov og i Vrads Sogn – mellem Salten Langsø og Rævsø.