Pølsevognen ved jernbaneoverskæringen

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Pølsevognen ved bommene på Drewsensvej 1, med navnene Trianglens Pølsevogn og Trosborgs Pølsevogn

Pølsevognen startede på pladsen 12. maj 1941. Første indehavere var Axel Peter og Else Randlev, der havde vognen i perioden 1941 til 1953. 1953 til 1969 hed pølsemanden Rasmus Kristiansen. Fra 1969 til udgangen af 1980 var det Villy Thorup, der havde vognen.

Pølsevognen på hjørnet af Drewsensvej og Christian 8.s Vej, ca. 1980.

Vognen stod fast her på pladsen, som blev udlejet af Silkeborg Kommune. I denne periode var det et krav, at man skulle være erhvervshandicappet for at få bevillingen. Det var desuden et krav, at man ikke måtte have andre indtægter, end salget fra pølsevognen.

Fra 22. april 1981 overtog Jørgen Trosborg stadepladsen først som lejer ved Silkeborg Kommune, som havde lejet pladsen af DSB.

Pølsevognen på hjørnet af Drewsensvej og Christian 8.s Vej, marts 1992.

DSB valgte først i 1990'erne at frasælge de småstykker jord, de havde, også kaldet trinbræt. Daværende ejer Jørgen Trosborg overtog det 1.200 m2 store areal 1. november 1993. Det omfattede foruden arealet omkring pølsevognen (senere kaldet Trosborgs Plads) med borde og bænke også de ca. 16 offentlige p-pladser mellem Drewsensvej og banelegemet. Handlen faldt dog først endeligt på plads i 2000, hvorfor pladsen først fik sit navn januar i 2001.

Med ejerskabet af jorden kunne forretningen udvides til også at omfatte arrangementer med transportable pølsevogne.

Jørgen Trosborg solgte forretningen ved udgangen af 2003 til Ulrik Nielsen. Denne solgte pølsevognen i august 2008 til Rene Kristensen. Ulrik Nielsen beholdt de transportable vogne, så forretningen nu var delt i to forretninger.

Jørgen Trosborg fortsatte som ejer af pladsen og udlejede den til ejerne af pølsevognen. De 16 p-pladser er til offentlig 1. times parkering.