Barberens Udsigt

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning
Kortudsnit fra 1886, hvor Barberens Udsigt er markeret i Østerskov

Barbermester Peder Petersen har fået sig et evigt minde – i det mindste på gamle kort og i turistvejledere. I Østerskov, omtrent midtvejs på Tindebjerget ved den nordlige bakkeskrænt, angives der en bænk/udsigt med navnet ”Barberens Udsigt”. Stedet ses nævnt første gang i hans egen “Haandbog for Tourister" fra 1875. Men også i “Himmelbjergegnen” fra 1886 nævnes det, at der er en bænk. Desuden er stedet nævnt i et par beretninger om bådfart på søerne.

At der har været en flot udsigt bekræftes af omtalen i 1886, hvor skovgæsten har kunnet se fra Silkeborg til Sejs Hede og området lige nord for Borre Sø - d.v.s. området mellem Sejs og Svejbæk.

Skovvæsenet har gennem tiden taget behørigt hensyn til de rekreative og turistmæssige interesser i skovene. Nogle udsigtspunkter er blevet friholdt for opvoksende træer. Andre er dukket op på ny efter skovning og nyplantning. Barberens Udsigt er dog ikke siden blevet gjort tilgængelig.

Hvem var barberen?

Barbermester Peder Petersen (1816-1885) var født i Grødde sydøst for Ikast. Han blev udlært møllebygger, deltog i krigen i 1848 og omkring 1850 flyttede han til Silkeborg. Da han ikke kunne leve at være møllebygger, nedsatte han sig som barber i Silkeborg.

Det er nok ikke er for meget at kalde ham Silkeborgs første (selvbestaltede) turistchef. Allerede fra slutningen af 1850’erne drev han turistsejlads med hånddrevne hjulbåde. De var langt op i tiden ret populære, fordi de ikke stak så dybt og derfor kunne gå ind på lavvandede steder - f. eks. Klüwers Kanal. Senere fik barberen gang i to mindre dampskibe, ligesom han også havde udlejning af hestevogne med plads til 5-6 personer.

Hvis turisten ikke selv var “i besiddelse af et særligt orienteringstalent” kunne han også tilbyde en lokal turfører, som det anføres i “Haandbog for Tourister”, som barberen udgav i flere udgaver i årene omkring 1875.

Se også: Tindebjergets udsigtspunkter