Knud Sørensen, arkitekt

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Knud Sørensen (1902-1980) var medarbejder hos Poul Henningsen 1923—1926, og var bl.a. med ved udarbejdelsen af P.H.—lampen. Herefter var han ansat arkitekt Edv. Thomsen. I 1930 etablerede han selvstændig virksomhed i Silkeborg. I 1950erne og 1960erne arbejdede der sædvanligvis 6—7 arkitekter og tegnere pá Knud Sørensens tegnestue. I 1954 blev Ejner Olesen ansat. Denne blev blev kompagnon i 1961. Og i 1972 overtog Ejner Olesen virksomheden.

Det såkaldte "Tre—mandsudvalg" blev oprettet af Silkeborg Kommune i 1919. Her forberedtes byggesager til behandling i byplanudvalget og byrådet. De tre medlemmer var altid: stadsingeniøren, bygningsinspektøren og en arkitekt udefra. Fra begyndelsen af 1940'erne var deltog Knud Sørensen i dette udvalgsarbejde.

Udvalgte værker

 • 1931: Frederiksberggade 1.
 • 1931- 2: Michael Sorensens Stiftelse.
 • 1933: Silkeborg Sparekasse, Vesťergade 3, ombygning.
 • 1933-34: Vestre skole, efter konkurrence.
 • 1934: Godhäbsvej 2.
 • 1934: Tværgade 24.
 • 1935-60: Byggerier for Th. Langs skoler i Estrups— og Hostrupsgade.
 • 1936: Tværgade 21.
 • 1939: Østergade 13.
 • 1940: Præstebolig, Vestergade 36.
 • 1941: Krematoriet på ny kirkegård på Vestergade.
 • 1944: Silkeborg Roklub.
 • 1945: "Hafniahus”, Vestergade 23.
 • 1948: Skolegade 48.
 • 1948: Resenbro Skole.
 • 1951-1978: Silkeborg Centralsygehus. Ombygninger og udvidelser.
 • 1952-1955: "Østergade—projektet”, Østergade 2—16.
 • 1954: Linå ÄA1derdomshjem.
 • 1955: Åhavevej 85.
 • 1957: Silkeborghallen, Vestergade 80-82.
 • 1960 og 1971: Jyske Bank, Vestergade, ombygning og udvidelse.
 • 1968-73: Pasilac, kontor— og fabriksbygning.
 • 1970: Vestergade 15.