Hjælp:Søgning

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Der er to måder at søge i Wikisilkeborg på, og de foretages begge fra søgeboksen øverst til højre:

  • Opslag efter bestemte artikeltitler (her bruges "GÅ TIL"-knappen)
  • Fuldtekstsøgning efter bestemte ord i artikelteksterne (her bruges "SØG"-knappen)


Artikelopslag

Ved at trykke på "GÅ TIL"-knappen søger WikiSilkeborg efter en artikel, hvis titel præcist matcher de(t) indtastede søgeord. Indtaster man eksempelvis "Silkeborg Papirfabrik" vil denne artikel åbnes, fordi artiklen eksisterer. Indtastede man i stedet "Silkeborg atomkraftværk", ville systemet med al sandsynligvis ikke kunne finde en matchende artikeltitel, og man vil blot blive præsenteret for en almindelig oversigt over søgeresultatet.

Fuldtekstsøgning

Ved at benytte "SØG"-knappen søger WikiSilkeborg efter artikler, der indholder de(t) indtastede søgeord i enten titel og brødtekst, og resultatet er en søgeoversigt, der viser alle forekomster af de(t) søgte ord.

Bemærkninger vedrørende søgning

  • Kun artikler, der indeholder alle de indtastede søgeord, vil blive fundet i en søgning.
  • Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i en søgning
  • Man trunkerer ved at bruge '*'. Søger man eksempelvis på "papirfabrik*" vil også forekomsten af ordene papirfabrikken, papirfabrikkens, papirfabrikker, m.m. blive medtaget i et søgeresultat.
  • Man kan ikke bruge wildcards som erstatning for bestemte tegn. Ved man eksempelvis ikke om Drewsen staves med 'v' eller 'w' må man forsøge sig med begge stavemåder. Søgningen "Dre?sen" giver intet resultat.