Edvard Jensen

Fra WikiSilkeborg
Version fra 15. mar 2023, 20:11 af Lis Thavlov (diskussion | bidrag)

(forskel) ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: Navigation, Søgning
Edvard Jensen, ca. 1930

(Carl) Edvard Jensen (født i Aarhus i 1858 - død i København i 1943) var bygningskonstruktør og arkitekt. Han begyndte sin karriere som tegner ved Statsbaneanlæggene under arkitekt Thomas Arboe i Århus. Omkring 1887 var han således tilsynsførende ved opførelse af Skive Banegård. Den første bygning fra hans hånd i Silkeborg er Teknisk Skoles første bygning (1888-89). Den imposante bygning på hjørnet af Skolegade og Estrupsgade / på Skoletorvet.

Edvard Jensen bosatte sig i Silkeborg i 1904 og var i de efterfølgende årtier frem til sin afrejse til København i 1938 med til at præge byens arkitektur og dens udvikling efter Bedre Byggeskiks idealer. I alt kan han tilskrives 79 bygninger i Silkeborg – alle opført i perioden 1888-1935.

Han er den af de tre samtidige arkitekter i Silkeborg (desuden K.P. Kristjansen og Hans Chr. Rasmussen), der får den bredeste vifte af opgaver at arbejde med - fra beboelses- og forretningsbyggeri over institutions- til kirkebyggeri (den katolske kirke og Alderslyst Kirke). Og ikke at forglemme et arbejde fra småtingsafdelingen, men alligevel yderst vigtigt, Hjejlekiosken.

Både i hans offentlige og private byggerier genkender man hans udprægede sans for arkitektoniske og dekorative detaljer. Hans byggerier er kendetegnet ved sikre og gennemarbejdede facader oftest med blank mur i røde teglsten og med indlagte detaljer i form af pilastre især i 2. sals højde eller pedimenter i sandsten. Og så er den håndværksmæssige udførelse altid smuk og vederhæftig.

Andre hverv

Edvard Jensen tog aktivt del i byens offentlige liv. Han var en årrække formand for Silkeborg Grundejerforening, medlem af turistforeningens bestyrelse, tillidsmand ved Jydsk Telefon, kommunal vurderingsmand til ansættelse af ejendomsskyld m.m. Han var desuden meget aktiv ved oprettelsen af en lokalafdeling Dansk Arbejde i Silkeborg, hvis formand han var fra oprettelsen i 1910 og til han nedlagde sit hverv i 1936.

I 1938 forlod han byen for at bosætte sig i København, hvor døde i 1943 og blev begravet på Bispebjerg kirkegård.

Værker

Alene i Silkeborgs indre by tegner Edvard Jensen sig for 79 byggerier – både nyopførelser og tilbygninger af diverse slags.

Blandt de mere kendte bygninger fra hans hånd kan nævnes:

  • 1908: Beboelsesejendom, Vestergade 45A.
  • 1909-10: Butiks- og beboelsesejendom, Søndergade 15.
  • 1917: Bindingsværkslysthus ned til Remstrup Å, Åhavevej 47. Nedrevet 1998.
  • 1919-21: Fabriksanlæg til Silkeborg Maskinfabrik, bestående af kontor-, fabriks- og lagerbygninger, Jernbanevej 51-55.

Af arbejder uden for midtbyen kan nævnes: