Langebro

Udsnit af Wegges kort over Silkeborg, 1846

Langebro er passagen over Remstrup Å fra hvor Århusvej møder Sejsvej og Smedebakken og ved Havnen, hvor Hjejleselskabets både lægger til - og til starten af Østergade på den vestlige bred af åen. Langebros oprindelse fortaber sig tilbage i tiden - der har sikkert altid været behov for passage over Remstrup Å på dette sted.

Ligeledes har åløbet her, hvor højdeforskellen på vandstanden er ca. 2m., gennem mange århundreder været opstemmet for at udnytte den imponerende vandkraft. Silkeborg Vandmølle dukker således op i lensregnskaberne første gang i 1578, men møllen daterer sig helt sikkert længere tilbage. Den lå på åens østre bred - hvor også Silkeborg Kro var beliggende - og fulgte med, da brødrene Drewsen i februar i 1844 fik overdraget et stort areal på den østlige bred og ret til at udnytte størsteparten af vandkraften til at drive maskinerne på Silkeborg Papirfabrik. Siden blev også Havnen anlagt i det sydøstlige område omkring Langebro.

Da handelspladsen Silkeborg blev anlagt vest for åen var den tænkt som et trafikalt knudepunkt og derfor blev broen ophøjet til at videreføre hovedlandevejen Århus-Ringkøbing.

Af Hans Gerdes Wegges kort over Silkeborg Handelsplads fra 1846 fremgår det, at der var en ålegård på den nordlige side af broen på tværs i åløbet. Denne “ålekiste” var gennem tiden en god indtægtskilde for ejerne og forpagterne af Silkeborg Hovedgård og siden for papirfabrikken.

Arbejdere og ingeniører i færd med at give broen ny belægning, 1910

For at forbedre muligheden for pramsejladsen mellem søerne oven- og nedenfor papirfabrikken etableredes i 1854 en ladeplads på den vestre bred og ved siden af denne en kanal, hvis vandspejl var i niveau med Silkeborg Langsø. Derved blev det muligt at omlade gods, så sejlads kunne foregå i hele søsystemet. Da pramfarten ophørte, blev kanalen ikke vedligeholdt, og i 1920 åbnede Kammerslusen.

Papirfabrikkens store udbygninger i 1920’erne og 1930’erne ændrede radikalt på åløbets og broens forløb.

Broen fornys og ombygges

På grund af den stadigt stigende trafik er broen gang på gang blevet fornyet og/eller gjort bredere.

Det skete i 1938, hvor Langebro, som indtil da var en plankebro, blev bygget om til moderne betonbro med asfaltbelægning. Samtidig blev den gjort bredere som led i udbygningen af Århusvej og Østergade.

Se også: Broer i Silkeborg.


Beliggenhed: Langebro er beliggende i Silkeborgs midtby.

Senest ændret 22. november 2015 kl. 18:13