Hjejleselskabet

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Hjejleselskabet blev stiftet under navnet A/S Hjejlen den 14. februar 1861 på Hotel Dania i Silkeborg. Selskabets formål var at drive rutebådssejlads på Silkeborgsøerne. Foregangsmanden var byens grundlægger Michael Drewsen, der også sad i selskabets første bestyrelse. Første fartøj i flåden var hjuldamperen "Hjejlen", der blev indviet den 24. juni 1861 med bl.a. Frederik den 7. og Grevinde Danner ombord.

Omkring århundredeskiftet begyndte selskabet at ekspandere, i 1896 anskaffedes "Ternen", herefter fulgte i 1903 "Maagen" (solgt 1975, tilbagekøbt 2008), i 1909 "Hejren", 1915 "Rylen I" (solgt 1936), i 1916 "Svanen" (solgt 1935), "Sneppen" (solgt 1939),"Glenten" (solgt 1952) og "Viben" (solgt 1970) , 1920 "Falken", i 1923 "Ravnen" (solgt 1926), "Svalen" (solgt 1926) og "Tranen I" (ophugget 1942), i 1947 "Tranen II", i 1948 "Rylen II", i 1996 "Mågen" og senest i 2008 Ry-bådene Turisten (tidligere "Maagen") og "Viking" (bygget 1923). Herudover rådede selskabet i en lang årrække over en flåde af slæbebåde.

Bådfart på Silkeborgsøerne har altid været afhængig af både vejret og samfundskonjukturerne, der har i alle årene været op- og nedgangstider, blandt de "fede" år kan nævnes 1908, 1925, 1946, 1947, 1955, 1976 og 1983, de "magre" år har bl.a. været 1927, 1940, 1956, 1974,1980 og 2012.

Siden 1972, hvor A/S Hjejlen ændredes til Hjejlen ApS, har der ikke været udbetalt kontant udbytte til anpartshaverne, eventuelle overskud er blevet investeret i bådene i form af vedligeholdelse og forbedringer. I 2011 blev rederiet påny et aktieselskab, nu under navnet Hjejlen A/S.

Bestyrelsen har siden 1861 bestået af 3 medlemmer, der på skift vælges på den årlige generalforsamling, der siden starten har været afholdt på Hotel Dania. Siden 1956 har der været ansat en direktør til varetagelse af den daglige drift. Der er i alt udstedt 300 anparter, der er spredt ud på mange personer, bortset fra Silkeborg Kommune, der siden selskabets start har ejet 20% af anparterne. Oprindelig lå de væsentlige indtægter på rutesejladsen, der stod for 3/4 af de samlede sejlindtægter, men i vore dage er indtægterne i store træk ligelig fordelt på rutesejlads og selskabssejladser.

Hjejleselskabet overtog pr. 1. januar 2008 Ry Turistbåde og flåden består nu af 9 fartøjer. Selskabet beskæftiger i sommerhalvåret ca. 40 og i vinterhalvåret ca. 5 medarbejdere.

Fra sæsonen 2021 er selskabet splittet op i 2: Det oprindelige Hjejlen A/S, der stadig ejer bådene og værftsfaciliteterne, samt Fonden Hjejleselskabet, der nu står for driften i form af rutesejlads og udlejning af både. Herved er der åbnet for, at man bl.a. kan få driftsstøtte fra Silkeborg Kommune og søge diverse fonde.

Se også: Anløbsbroer for rutebådene.

Litteratur

Rasmus Mortensen: Aktieselskabet Hjejlen 1861-1921 (1921)

J. P. Johansen: Aktieselskabet Hjejlen 1861-1936 (1936)

Tage Kaarsted: Bådfart på Silkeborgsøerne gennem 100 år (1961)

Hjejlen og det skønne Silkeborg (2011)

Steen Pedersen: Gennem sø og å (2012)

Ekstern henvisning

Hjejlen

Arkiv

Hjejleselskabets arkiv (1861-2007) findes i Silkeborg Arkiv (A591).