Christian 8.s Vej

Fra WikiSilkeborg
Version fra 12. feb 2023, 20:08 af Lis Thavlov (diskussion | bidrag)

(forskel) ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: Navigation, Søgning
Christian 8.s Vej set mod nord. Ny Længe ses i baggrunden til venstre, Silkeborg Museums have til højre

Christian 8.s Vej udgår fra Frederiksberggade ved jernbaneoverskæringen og Drewsensvej og løber direkte igennem Silkeborg midtby via Viborgbroen til ABC-krydset - det kryds hvor Ansvej, Borgergade og Christian 8.s Vej (Viborgbroen) mødes.

Christian 8.s Vej blev navngivet af byrådet på et møde 23. oktober 1890. På gamle kort er den angivet som "Vejen til Marienlund" og ses også omtalt i byrådsprotokollen fra 1887 som “Vejen mellem længerne”.

Opkaldt efter Christian 8.

Kong Christian 8. (1786-1848) er historisk stærkt knyttet til Silkeborg, idet det er ham, der ud fra anmodninger fra justitsråd og kongelige godsinspektør J. H. Bindesbøll, Skanderborg, 7. januar 1846 udstedte et kongeligt dekret, hvorefter Silkeborg fik privilegium som handelsplads.

Christian 8.s Vej udvikler sig

Christian 8.s Vej gik indtil slutningen af 1930'erne fra Søndergade mod nord til Østergade, hvor det gamle hæderkronede Hotel Silkeborg dannede point-de-vue for gaden.

I planerne for udvidelsen af Østergade i sidste halvdel af 1930'erne, det såkaldte Østergadeprojektet, indgik også at føre Christian 8.s Vej igennem i lige linje over Østergade til Viborgbroen. Dermed kunne man lede den nord-sydgående trafik uden om byens hovedgader. Dermed afløste Christian 8.s Vej Godthåbsvej som forbindelsesvejen til Alderslyst.

Christian 8.s Vej havde indtil da været en mindre betydende vej fra Søndergade til Østergade og havde altså ikke haft karakter af “gennemfartsvej”. Den blev heller ikke gjort bredere - det skete først ved det næste store vejprojekt i midten af 1970’erne.

Midt i den planlagte vejforbindelse lå “Hotel Silkeborg” nu i vejen for udviklingen. Det blev derfor sammen med omkring ti andre ejendomme opkøbt af kommunen i juli 1937 med henblik på nedrivning. Dette arbejde gik dog først i gang 22. november 1938.

Arbejdet med den nye vejføring påbegyndtes i løbet af foråret 1939. Det trak dog ud med at færdiggøre vejstykket, fordi man valgte at flytte vejforløbet ud langs med søbredden ved at opfylde et hjørne af Silkeborg Langsø. Derved førtes trafikken nord om andelssvineslagteriet - i stedet for som hidtil syd om. Det affødte etablering af et større vejkryds ved Søvej, ligesom Viborgbroen skulle gøres bredere. Selve broarbejdet kunne kommunen dog overlade til Viborg Amt, for nu var man kommet på den anden side af kommunegrænsen.

29. juni 1956 trådte en nyordning af trafikforholdene i kraft, idet der etableredes en helle af træ (i første omgang), således at Søndergade tydeligt blev en sidegade til Christian 8.s Vej.

Samtidig blev trafikken på Christian 8.s Vej ensrettet på stykket mellem Fredensgade og Østergade. Derefter var det kun tilladt at køre fra Fredensgade mod Østergade (nordlig retning). Trafikken i sydlig retning blev ledt ad Fredensgade.

Gaden udvides i 1970'erne

De stærkt stigende trafikale problemer i midtbyen op igennem 1960'erne, og især i tilknytning til Christian 8.s Vej og Østergade, medførte, at kommunen i årene 1965-75 opkøbte hele den gamle karré Kirkebakken-Fredensgade-Christian 8.s Vej med henblik på nedrivning. Det skete i al væsentlighed i 1973-76 og sikrede en stor udvidelse af Christian 8.s Vej. På det tilbageværende areal blev anlagt en central busholdeplads, som igen i 1990-92 blev erstattet af Torvecenter m.v. og busterminalen på Fredensgade, som dog i 2011 flyttedes til Godthåbsvej.

Christian 8.s Vej blev efterhånden en stærkt befærdet gade, og fra 1956 blev den ensrettet på stykket mellem Østergade og krydset ved Fredensgade. Med etablering af Søndergade som gågade i 1971 blev Christian 8.s Vej igen åbnet for trafik i begge retninger.

I 1979 lagde man den del af Søndergade, der gik fra jernbaneoverskæringen til den tidligere Silkeborg Brugsforening (daværende Søndergade 38) til Christian 8.s Vej.

Christian 8.s Vej indgik indtil etableringen af Silkeborgs ringvejssystem i hovedvejsforløbet mellem Horsens og Viborg (Hovedvej 52).

Markante bygninger med adresse på Christian 8.s Vej:

Christian 8.s Vej 2B (tidligere Søndergade 45): Opført i 1888 af birkedommer Theodor Adler Lund som dommerbolig med kontorer.

Christian 8.s Vej 2C (tidligere Søndergade 43): I 1907 opføres på grunden "en interimistisk kirke af træ" for metodistmenigheden - nedrives i 1913. I 1919/21 opføres her Silkeborg Ting- og Arresthus/Silkeborg Politistation med R. Frimodt Clausen som arkitekt.

Christian 8.s Vej 2D: (tidligere Søndergade 41): Ifølge brandtaxation opføres i 1893 et enfamilieshus. I 1915 ses navnet at være "Villa Sofiero". Det overtages i 1919 af politimyndigheden og bliver indrettet som bolig for politimesteren. Fra midten af 1980'erne og frem til 2011 har Motorkontoret til huse her.

Christian 8.s Vej 18: Butiks- og beboelsesejendom, opført 1902 efter tegning af Anton Rosen.

Christian 8.s Vej 37-41 (Søhuset): Nyere bebyggelse fra 2009 med butikslejemål som i 2015 bl.a. består af Sunset Boulevard, Handelsbanken, 2 kontorlejemål: et SEO-bureau og et telemarketing bureau samt 38 private lejligheder inkl. penthouselejligheder.

Christian 8.s Vej 52: Sidste rest af vestre længe til Silkeborg Hovedgård. Huset blev i 1998 indrettet som anneks til Silkeborg Museum og rummer en arbejderbolig, som den kunne se ud omkring 1910, og en museumsudstilling om Arbejderbevægelsen i Silkeborg og arbejderliv.


Beliggenhed: Christian 8.s Vej ligger i Silkeborgs midtby.