Bybusterminalen

Bybusterminalen kort efter ibrugtagning omkring 1980

De stærkt stigende trafikale problemer i Silkeborg midtby op igennem 1960'erne medførte, at Silkeborg Kommune i årene 1965-75 opkøbte den gamle karré Kirkebakken - Fredensgade - Christian 8.s Vej med henblik på sanering. Det skete i 1973-76 i forbindelse med Christian 8.s Vejs store udvidelse.

På det tilbageværende areal anlagdes i 1977 en ny holdeplads for bybusserne, som erstatning for "omstigningscentralen" i Østergade. I 1990-92 blev denne renoveret, da Torvecentret og rækken af boliger blev opført på arealet ud mod Christian 8.s Vej.

15. december 2011 nedlagdes busterminalen på Fredensgade. Samtidig blev et nyt centralt stoppested på Godthåbsvej indviet. Ændringerne skete i forlængelse af den store omlægning af busruterne i slutningen af august s.å. og som led i planerne om et nyt stort butikscenter og underjordiske parkeringspladser på Torvet.

Busterminalen blev i stedet flyttet til Silkeborg Banegård.

Senest ændret 24. maj 2016 kl. 20:01