Annekens Ø

Annekens Ø er med sine 0,15 hektar den mindste af Paradisøerne i Borre Sø. De andre øer er : Bredø, Langø og Borre Ø.

Annekens Ø er skovklædt, men som den eneste af Paradisøerne er den ikke kuperet.

Øen hører til Silkeborg Statsskovdistrikt.

Der er færdselsforbud på øen, da den ligger midt på linien, der adskiller den fredede Skibsted Vig fra resten af denne del af Borre Sø. Desuden er al uvedkommende sejlads med maskindrevne fartøjer er forbudt her i det inderste af Borre Sø.

Annekens Ø var tidligere også kendt som ”Damehatten”.

Senest ændret 16. juli 2010 kl. 21:59