WikiSilkeborg:Ophavsret

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Brug af tekster

Hvis du vil importere materiale fra et andet sted, skal materialet være licenseret under CC-BY-SA-3.0 eller en anden kompatibel licens. Du skal angive en kilde, så licens-forholdet kan bekræftes. Dele af nedenstående tekst er kopieret fra den danske Wikipedia.


Tekst der er beskyttet af strengere licens-vilkår må ikke lægges på WikiSilkeborg. Det er dog tilladt at citere eller bringe begrænsede uddrag så længe de overholder retningslinjerne i § 22 i Ophavsretsloven.

Der står: "Af et offentliggjort værk er det tilladt at citere i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet."

Citater og uddrag skal derfor altid bringes med tydelig angivelse af forfatter og hvilket værk det er taget fra.

Brug af materiale

Du kan bruge materialet på WikiSilkeborg frit. Du skal dog opfylde de nedenstående krav:

  • Kreditering: For at re-distribuere materiale fundet på WikiSilkeborg, skal du kreditere forfatterne ved at inkludere et hyperlink eller URL til den side du kopierer; medtage en liste over alle forfattere (du behøver ikke inkludere irrelevante, og meget små bidrag) eller; et hyperlink (hvor det er muligt) eller URL til en stabil side, som er frit tilgængelig for alle, og som er i overensstemmelse med den valgte licens, og som giver forfatterne kredit på en måde, som svarer til krediteringen på dette websted.
  • Del på samme vilkår: Hvis du redigerer materialet skal du udgive det under Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0 eller enhver senere version.
  • Vis ændringer: Hvis du redigerer materialet, skal du også vise, at du har redigeret det originale materiale. Hvis du redigerer en artikel på en wiki, er sidehistorikken tilstrækkeligt dækkende.
  • Licensvarsel: Enhver redigeret kopi af materialet fra WikiSilkeborg, skal indeholde en oplysning om, at materialet er udgivet under CC-BY-SA-3.0. Dette skal gøres ved et link til licensteksten, eller en kopi af licensen.


Brug af billeder

WikiSilkeborg respekterer på enhver tænkelig måde ophavsretten til de anvendte illustrationer. WikiSilkeborg tillader kun, at du illustrerer en artikel med billeder, som du er sikker på ikke er beskyttet af Ophavsretsloven, eller hvor ophavsrethaveren udtrykkeligt har givet tilladelse til visningen.

Skulle WikiSilkeborg alligevel uberettiget vise et billede, hvor ophavsretten ikke er afklaret eller respekteret, fjernes det når vi bliver gjort opmærksom herpå.

I billedteksten til det enkelte billede anføres det, om det tilhører et af billedarkiverne i Silkeborg Kommune. I det tilfælde er det muligt at kontakte pågældende institution for at erhverve en kopi eller få tilladelse til at anvende pågældende foto i en anden sammenhæng.

Ophavsretsloven

Ophavsretsloven indeholder to paragraffer, som beskytter fotografier - man skelner mellem fotografiske værker (§1) og fotografisk billeder (§70). Vær opmærksom på at rettighedshaver til et fotografisk værk er OPHAVSMANDEN, mens rettighedshaver til et fotografisk billede er FREMSTILLEREN, d.v.s. fotografen.

Fotografiske værker

For at et fotografi kan karakteriseres som et “værk”, skal det have en vis originalitet, det skal være resultatet af en selvstændig skabende indsats, så er det beskyttet i 70 år efter fotografens død. Det er en god tommelfingerregel, at alle billeder taget af en professionel fotograf under alle omstændigheder er et "værk". Har en fotograf været ansat på en avis vil rettigheden typisk være gået over til arbejdsgiveren ifølge aftale eller efter sædvane. Derfor skal selve udgiveren af avisen kontaktes, hvis man ønsker at benytte et beskyttet fotografi inden for beskyttelsestiden. "Værker" kan også være fotos, som af en eller anden årsag har fået ikon- eller kultstatus og indgår i offentlighedens hukommelse om en bestemt person eller begivenhed.

Fotografiske billeder

Fotografiske billeder er så de resterende, altså de “tilfældige”, uprægnante optagelser - som oftest private optagelser. Et amatørfotografi vil være beskyttet efter ophavsretslovens § 70. Det betyder, at det er beskyttet indtil 50 år efter det blev fremstillet. Denne tidsfrist kan dog ikke anvendes på ”fotografiske billeder” fremstillet før 1.1.1970 (§ 91) - dvs. at en fotograf ikke kan gøre sine rettigheder gældende over for ”fotografiske billeder” optaget før 1970. I så tilfælde er fotografiet ikke beskyttet og kan frit benyttes, men fotografens navn skal stadig nævnes.