Th. Langs Skoler - Kostskolen

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Fra Th. Langs Skolers første nybygning stod færdig i 1886 - på Skoletorvet, var det muligt for piger, der kom udenbys fra at bo på skolen.

Kostskolen var under ledelse af forstanderen for Th. Langs Skoler. Efter at Th. Langs Gymnasium flyttede og blev til Silkeborg Amtsgymnasium, mistede kostskolen sin eksistensberettigelse og måtte lukke. Skolen havde i tiden omkring 1965 plads til 40 piger, den optog kun undtagelsesvis piger under 14 år.

Af berømte elever kan nævnes Suzanne Brøgger.

Th. Langs Skoler åbnede i 1942 et "Skolehjem for Drenge" hos Ida og Aage Larsen i deres lejlighed på Jernbanegade 12. Det var fra starten fuldt besat med 8 drenge. I 1946 blev forstander Ravns hus købt, beliggende på Drewsensvej 66. Huset blev ombygget til skolehjem for drenge, og Ida og Aage Larsen fortsatte som ledere indtil 1961. Kapaciteten var 19 drenge. Ernst Knudsen og frue overtog herefter ledelsen indtil 1965, hvor lektor Svend Erik Jensen blev den nye leder.

Drengekostskolen blev nedlagt i 1968, og stedet blev omdannet til seminariets musikhus.


Arkiv

Th. Langs Skoler - Kostskolens arkiv findes på Silkeborg Arkiv (A613).