Stig B. Skole

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Indledende

Stig Berthelsen Skole var gårdmandssøn fra Lillering. Han bestod Realeksamen på Frk. Th.Langs Gymnasium i Silkeborg, hvor han i 1923 to studentereksamen. Tog filosofikum og blev uddannet som faglærer i Dansk og Fysik.

Har opholdt sig på Ask Højskole og på den internationale Højskole i Helsingør. Rejste på Island og Færøerne inden ansættelsen som lærer på Hadsten Højskole.

Skoleleder

Skole købte Kornmod Ungdomsskole Kornmod Realskole, Fredensgade 9, i 1930 og blev dens forstander. I 1935 udskilte han skolehjemmet fra Kornmod Ungdomsskole og købte pensionatet Ørnsø (Ørnsø Hvilehjem), hvori der indrettedes et nyt skolehjem for Kornmods elever. Bygningen i fredensgade var herefter fortrinsvis helliget undervisning og ikke bolig for eleverne. Under Stig B. Skole opnåede Kornmod præliminærkursus eksamensret i egne lokaler, så eleverne ikke skulle rejse til København for at få en eksamen. Skolehjemmet Kornmod ved Ørnsø lededes af Stig B. Skoles kone, Karen Skole. I sommeren 1940 udklækkedes det første hold studenter fra Kornmod.

{{

  1. display_points:56.16834,9.55149

|width=360

|height=300

|type=hybrid

|service=google

|zoom=18

|title=Kornmod Ungdomsskoles beliggenhed

|label=Fredensgade 9

}}


{{

  1. display_points:56.15538,9.52824

|width=360

|height=300

|type=hybrid

|service=google

|zoom=18

|title=Kornmod Skolehjems beliggenhed

|label=Gjæssøvej 43

}}


Til Hjørring

I 1941 solgte Stig B. Skole såvel ungdomsskolen som skolehjemmet og købte Hjørring private Realskole af realskolebestyrer J.P. Rossel.

Kilder

  • Silkeborg mandtalsliste 1937
  • Si. 37.5, diverse læg.