Stalden

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

En torsdag i april 1970 markerede Bourbon Street Jazzband åbningen af den ny jazzklub Jazzhus Stalden.

Ebbe Johnsen havde som formand været med til at lukke jazzklubben Down Town, og var blevet spurgt af hotelejer Preben Nielsen (Hotel Silkeborg, Estrupsgade), om han kunne tænke sig at få gang i en jazzklub igen. Ebbe Johnsen lånte 10.000 kr. og gik sammen med venner i gang med at indrette lokalerne ud til Estrupsgade.

Conga-festival på Stalden, 1979

Et af landets førende spillesteder

Stalden fik i de følgende år en hel central placering i Silkeborgs musikliv, men blev i høj grad også et af landets førende spillesteder. Her var et bredt udsnit af dansk og internationalt jazz, beat og folk musik på programmet. Mange kendte orkestre og solister fra ind- og udland på Stalden. Det er således nok det eneste sted i landet, hvor man gratis har kunnet høre Oscar Peterson.

Det blev i årenes løb til over 125 arrangementer med bl. a.: Dizzy Gillespie, Benny Waters og Oscar Peterson - men også mange danske musikere lagde vejen forbi: Dan Turèll, Poul Dissing, Niels Hausgaard, Lars Lilholt, Østjydsk Musikforsyning. Bourbon Street Jazzband fra Silkeborg var som nævnt med helt fra starten og blev efterhånden lidt af et husorkester.

Anpartsselskab tager over

I 1976 købte et anpartsselskab spillestedet af Ebbe Johnsen, der blev leder af Medborgerhuset. Derefter begyndte stedet at ændre karakter i retning af mere eksperimenterende og moderne jazz. Stalden blev endvidere mere og mere et sted, hvor nye musikgrupper blev udklækket. Midt i 1970'erne var der ingen veletablerede bands i Silkeborg. Ved lukningen var 6-7 lokale orkestre, der til enhver tid kunne fylde Stalden. Disse var nærmest groet ud af miljøet, bl.a. takket være traditionen for jævnlige jam sessions.

Konkurs

Sidst på året 1980 begyndte det at gå rigtig dårligt med økonomien - bl.a. var momsen på entreindtægterne svær at klare. Jazzhuset havde et stort underskud og det stod klart, at der måtte iværksættes en redningsaktion. Man kontaktede venner og musikere fra hele landet. Så i november var der ikke mindre end 25 arrangementer, hvor musikere fra hele landet spillede gratis, og personalet arbejdede uden løn. Der var stor publikumstilstrømning, og redningsaktionen så ud til at være lykkedes. Alligevel gik det galt, og 3. juli 1981 indgav man konkursbegæring.

"Den selvejende institution Stalden"

Forinden havde der dog været afholdt et vigtig møde, der pegede fremad. Den 17. juni 1981 stiftedes "Den selvejende institution Stalden", hvis formål det igen var at skaffe et permanent musiksted.

Arkiv

Staldens arkiv findes i Silkeborg Arkiv (A 805)