Snekholt og Rytterholt - Sinnesbjerg og Stoubjerg

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Mellem Julsø og Borresø vilde to Kæmper engang i gamle Dage lægge en Bro over Gudenaa. De bare da hver sit Bjærg: “Snekholt” og “Rytterholt” derhen og lagde dem i Vandet, men dette skar sig bestandig en ny Vej, så at Kæmperne til sidst bleve kjede deraf og ophørte med Arbejdet. Men det smalle Vandløb, som blev tilbage i den dybe Dal, gennem hvilket Julsø nu har sit Afløb til Borresø ved Svejbæk Færgested, de kaldes nu Snekaa eller Snævringen.

De samme to Kæmper blev siden uens med hinanden og vilde slaas. De toge da Sinnesbjærg og Stoubjærg og bar dem hen paa Sejshede og lagde dem Side om Side, hvor de endnu ligge. Hver stillede sig paa Toppen af sit Bjerg, og saa sloges de.

Kommentar

Vi får her folketraditionens forklaring på Svejbæk Snævringens fremkomst - og tillige baggrunden for Sindbjergs og Stovbjergs placering i landskabet. Desuden nævnes en del stednavne i Sejs-Svejbæk området.

Kilde

Gengivet efter A. L. Drewsens optegnelser af folkesagn fra Silkeborg og omegn - i: Fra og om Silkeborg, s. 149.

Se også