Sinding Højskole

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Sinding Højskole eksisterede i perioden 1868-1889. Sinding Højskole var et aktieselskab. Højskolen udsprang af det lokale grundtvigianske miljø, og højskoleforstander Rasmus Geltzer var den centrale person gennem højskolens relative korte liv, idet han stod i spidsen for skolen i årene 1868-1881/82.

Højskolens formål var ifølge en avisomtale i åbningsåret: at vække kærlighed til modersmålet og fædrelandet samt dets minder, og at meddele de unge kundskaber, de kunne have glæde af i enhver livsstillingDesuden skulle der undervises i landmåling og nivellering og jordbundslære samt agerdyrkningskemi.

Højskolebygningen overgik senere til at huse Sinding Brugsforening, og i dag er bygningen privatbolig midt i Sinding by.