Silkeborg Slot - ejere og lensmænd

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Adelige ejere:

Ca. 1385-: Erik Mus af adelsslægten til Stenalt - et gods beliggende i Ørsted Sogn på Djursland.

Ca. 1400-1430: Laurids Hvas til Ormstrup - en hovedgård i Sahl Sogn ved Viborg. Laurids Hvas var gift med Thore Mus, datter af Erik Mus.

1414: Fru Thore overdrager Silkeborg til Århus-bispen Bo Mogensen, men dette accepteres ikke af ægtefællen.

1436: Mageskiftet bekræftes af Thore Mus.


Århus-bisper:

1418-1424: Ved at mageskifte med Alling Kloster overtager biskop Bo Mogensen ejendommen.

1424-1449: Ulrik Stygge

1449-1482: Jens Iversen Lange

1482-1490: Ejler Madsen Bølle

1490-1520: Niels Clausen

1520-1536: Ove Bille


1532: Efter 118 års tvist om ejendomsretten afgøres det endeligt, at bispestolen i Århus er den retmæssige ejer.

1536: Efter reformationen overgår alt kirkeligt gods til kongen. Silkeborg Slot bliver et kongeligt len (et landområde, som kongen lader en lensmand forvalte mod visse modydelser).


Kongelige lensmænd:

1536-1547: Hans Stygge

1548-1557: Frans Bilde

1557-1560: Erik Axelsen Rosenkrans

1560-1568: Hans Johansen Lindenow (d.æ.)

1568-1574: Hans Johansen Lindenow (d.y.)

1574-1577: Jens Kaas

1577-1584: Mandrup Parsberg

1584-1588: Henning Reventlow

1588-1611: Frantz Rantzau

1611-1641: Christen Holck

1641-1642: Frederik Urne

1642-1643: Thage Andersen Thott

1643-1650: Jokum Bech

1650-1658: Mogens Høg

1658-1661: Hans Friis

1660: Frederik III indfører enevælden. Silkeborg Len omdannes til Silkeborg Amt.


Borgerlige ejere:

1664-1677: Christian Fischer

1677-1707: Daniel Fischer (bror til Christian Fischer)

1707-1720: Christian Fischer (søn af Daniel Fischer)

1720-1767: Silkeborg Slot tilbagekøbes af Frederik IV, som udlægger det til rytterdistrikt.

1767-1794: Hans Nicolai Hoff – opfører 1767 Silkeborg Hovedgård

1794-1804: Hans Muhle Hoff

1804-1805: Hans Heinrich Halling og H.P. Ingerslev

1805-1823: H.P. Ingerslev

1823: Efter tvangsauktion overtages Silkeborg Hovedgård af Staten.

Se også: