Silkeborg Papirfabrik

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Silkeborg Papirfabrik virkede midt i Silkeborg by i perioden 1845-2000. Døgnet rundt gennem ca. 156 år snurrede maskinerne, og fabriksskorstenens hvide røg bevidnede den hektiske aktivitet på fabrikken.

Begyndelsen

Silkeborg Papirfabrik og Silkeborg by hænger historisk uløseligt sammen. Silkeborg Papirfabrik blev etableret i 1844-45, og Silkeborg Handelsplads blev oprettet i 1846. Forbindelsen fabrik og by er også markeret ved, at silkeborgenserne på Torvet har rejst et mindesmærke over papirfabrikant Michael Drewsen som Silkeborg Bys grundlægger.

Silkeborg Papirfabrik blev grundlagt af brødrene Christian Drewsen (1799-1896) og Michael Drewsen (1804-1874) i 1844, med produktionsstart den 1. januar 1845. Michael Drewsen kom til at stå som den ansvarlige i Silkeborg, mens Christian Drewsen varetog firmaets interesser ved Mølleåen nord for København. Anlæggelsen af Silkeborg Papirfabrik var et enorm satsning i datiden - en gigantisk investering i Det mørke Jylland. Kongemagten værdsatte initiativet, og Christian 8. overrakte allerede i sommeren 1845 Michael Drewsen fortjenstmedaljen i guld som tegn på anerkendelse.

Silkeborg Papirfabrik blev anlagt som et fabrikssamfund på østsiden af Remstrup Å (Gudenåen), mens Silkeborg by voksede op vest for åen. Fabrikssamfundet rummede produktion, Drewsens Villa og boligkvarteret Smedebakken.

Branden i 1864

Michael Drewsen fejrede sin 60 års fødselsdag den 15. oktober 1864, og samme nat nedbrændte store dele af Silkeborg Papirfabrik. Fabrikken blev genopbygget, men det hidtidige kompagniskab mellem Christian og Michael Drewsen blev ophævet. Michael Drewsen inddrog herefter sin søn, Christian Drewsen i firmaet Drewsen & Søn.

Michael Drewsen virkede i 25 år som papirfabrikant i Silkeborg. I 1870 solgte han sit livsværk til apoteker N. C. Strøyberg.

1870-1894 - Opkøb, lukning og genåbning

Papirindustrien løb ind i alvorlige vanskeligheder i 1880'erne, og N.C. Strøyberg måtte i 1889 lade Silkeborg Papirfabrik indgå i den nye store koncern, De forenede Papirfabrikker.

De forenede Papirfabrikker (1889-1990) startede med at lukke Silkeborg Papirfabrik i perioden 1889-1894. I 1894 genåbnede Silkeborg Papirfabrik som De forenede Papirfabrikkers finpapirfabrik. Silkeborg Papirfabrik fastholdt og udbyggede i resten af sin levetid positionen som produktionsstedet for de fine papirkvaliteter. Heriblandt papir til danske pengesedler.

1894-1990 - Drift og udbygning

Silkeborg Papirfabrik udviklede sig i tempi i årene ca. 1894-1935. Papirmaskine nr. 1 blev etableret i 1894, Seddelfabrikken med den håndgjorte papirproduktion blev etableret i 1910, papirmaskine nr. 2 var en realitet i 1925, og den sidste - og største - papirmaskine nr. 3 kom i 1935. Hver papirmaskine er næsten et helt fabriksanlæg i sig selv med tilhørende forarbejdnings- og efterbearbejdsningsafdeling. Hermed var hovedrammerne for Silkeborg Papirfabriks produktion fastlagt - herefter gjaldt det om at udbygge og fremtidssikre indholdet i rammerne. Silkeborg Papirfabrik havde gennem alle årene et godt ry blandt kunder og internt i De forenede Papirfabrikker.

1990-2000 - Salg, videresalg og den endelige lukning

De forenede Papirfabrikker blev i 1990 solgt til den svenske storkoncern Stora Papyrus. Svenskerne var ikke nævneværdig interesseret i produktionen i Silkeborg, så den tyske papirkoncern Drewsen Spezialpapiere i Lachendorf overtog Silkeborg Papirfabrik i 1993. På denne måde kom Michael Drewsens gamle papirfabrik igen ind i en koncern med aner tilbage til Drewsenfamilien. Den tyske koncern afviklede i 2000 produktionen i Silkeborg, og fabriksområdet blev transformeret til bydelen Papirfabrikken.

Bydelen Papirfabrikken er vokset frem efter 2000. På området findes fortsat en lille produktionsenhed fra Silkeborg Papirfabrik i form af Papirmuseet Bikuben, som er etableret i "Den gamle Bøtte" ud mod Langebro.

'Konger' på Papirfabrikken

Silkeborg Papirfabrik har gennem årene haft sine egne "konger" - ejerne og siden driftsbestyrerne (fabrikscheferne):

  • Michael Drewsen 1844-1870 (ejer)
  • N.C. Strøyberg 1870-1889 (ejer)
  • Jørgen Dreyer 1894-1904
  • Henrik Godske-Nielsen 1904-1936
  • Frederik Olsen 1936-1970
  • Hans Maglegaard Andersen 1970-1978
  • Finn Henrik Hansen 1978-1984
  • Kjeld Andersen 1985-1996

Litteratur

Keld Dalsgaard Larsen og Kurt Balle Jensen: Michael Drewsen (1994)]

Keld Dalsgaard Larsen: Silkeborg Papirfabrik 1844-2000. En epoke er slut (Årsskrift, 2000 /udgivet af Silkeborg Museum)

Eksterne henvisninger

Papirmuseet

Silkeborg Museum