Silkeborg Len

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

I forbindelse med reformationen i 1536 blev Silkeborg Slot, som alt andet gods ejet af kirken, overtaget af kongen. Derefter blev hele jordtilliggendet omdannet til et kongeligt len - Silkeborg Len, som var datidens forvaltningsområde. Lensmanden var kongens lokale repræsentant og samtidig den øverste militære og civile myndighed - bl.a. skulle han inddrive skatter og afgifter fra fæstebønderne. Han boede på slottet og sørgede herfra for at opretholde lov og orden i hele lenet.

Ved enevældens indførelse i 1660 skete der en omfattende regulering af administrationsenhederne og "len" blev til "amt". Silkeborg Amt, der eksisterede frem til 1794.

Med Silkeborg Slot som centrum omfattede lenet følgende sogne og byer: Almind, Lysgård, Vium, Karup, Thorning, Sjørslev, Hørup, Levring, Vinderslev, Elsborg, Høbjerg, Grønbæk, Svostrup, Serup, Sejling, Lemming, Kragelund, Sinding, Balle, Funder, Gødvad, Hinge, Skorup, Tvilum, Gjern, Skannerup, Them, Linå, Vrads, Ejstrup, Nørre Snede, Klovborg, Hammer, Linnerup, Åle og Tørring. Silkeborg Len dækkede altså et område, der i størrelse minder om den nuværende Silkeborg Kommune.

Henvisning:

Karl-Erik Frandsen: Atlas over Danmarks administrative inddeling efter 1660 (Dansk Historisk Fællesforening 1984)