Hvordan Silkeborg fik sit navn

Fra WikiSilkeborg
(Omdirigeret fra Silkeborg (sagnet))
Skift til: Navigation, Søgning

De fleste folkesagn findes i flere varianter - her er to varianter af sagnet om hvordan Silkeborg fik sit navn:

1. Silkeborg Slot har sit navn efter en biskop Silke, som skal have bygget det. Og fortælles der, at da han engang sejlede på den sø, som er derhos og tænkte på, hvor han skulle bygge slottet, tog han af hovedet sin bispehue og satte den på søen med de ord "Hvor min hue driver i land, der vil jeg lade mit slot byggge". Så lod han ske.

2. Fire mil fra Aarhus, nærved Gudenaa, ligger den gamle Gaard, Silkeborg, i en lystelig Egn, omgivet af Skove og Søer. Den skal have faaet dette Navn af en Bisp, Hr. Peder, som engang vilde bygge sig en Gaard, men længe ikke vidste, hvor han vilde bygge. Engang seilede han paa Gudenaaen og tog da underveis sin Silkehue af Hovedet og lod den flyde paa Vandet, sigende, at hvor den flød i Land, der vilde han bygge Gaarden. Saaledes fandt han Stedet, og da gaarden var bygget, kaldte han den Silkeborg.

Kommentar

Vi får her baggrunden for opførelsen af Silkeborg Slot på stedet, hvor Gudenåen støder til Silkeborg Langsø.

I rækken af biskopper i Århus Stift til hvis gods Silkeborg Slot hørte, optræder flere med navnet Peder, men der forekommer ingen med navnet "biskop Silke", som borgens bygherrre kaldes i den første variant.

Silkeborgs byvåben

Silkeborgs byvåben tager udganspunk i sagnet om, hvorfor og hvordan Silkeborg Slot blev anlagt netop her i middelalderen.

Kilde

Den første variant er gengivet efter den ældste trykte version i J. M. Thieles "Danske Folkesagn", der udkom i årene 1818-1823. Den anden er hentet i A. L. Drewsens optegnelser af folkesagn fra Silkeborg og omegn - i: Fra og om Silkeborg, s. 147.

Se også: