Silkeborg

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Silkeborg er en by i Midtjylland med 42.396 indbyggere (pr. 2010). Byen er hovedby i Silkeborg Kommune og ligger i meget kuperet terræn i det midtjyske søhøjland omgivet af skovklædte bakker og med Gudenåen løbende tæt ved den indre by. Der går rutebåde til Silkeborgsøerne og Himmelbjerget fra byens lille havn. Blandt disse er det gamle dampskib Hjejlen nok den mest berømte.

Silkeborg har station og ligger på jernbanestrækningen mellem Skanderborg og Herning. Den kendes dog også som "Bilernes by" pga. sine mange bilforretninger, som ligger tæt ved Primærrute 15, der går igennem den nordlige del af byen. Silkeborg ligger i Region Midtjylland.

Lidt historie

Indtil 1662 blev Silkeborg Len administreret fra Silkeborg Slot. Lenet blev afløst af Silkeborg Amt, der blev nedlagt i 1793. Silkeborgs nyere historie begynder i 1844, da pairfabriksejer Michael Drewsen begynder at anlægge en papirfabrik ved Gudenåen.

Imidlertid er byens ældste bygning Silkeborg Hovedgård fra 1767, der i dag rummer det kulturhistoriske museum og på Slotsholmen i Silkeborg Langsø er der fundet rester efter en borg, der omtales så langt tilbage som i 1400-tallet.

Efter Michael Drewsens ankomst begyndte Centraladministrationen i København at planlægge anlæggelsen af en by i tilknytning til fabrikken. Byen blev anlægt med et lille torv og vinkelrette gader i et mønster ud herfra. Jernbanens ankomst i 1871 satte yderligere gang i udviklingen.

I perioden 1842-1855 hørte Silkeborg under sogneforstanderskabet i den tilstødende landkommune Linå. I 1846 den langsomt opvoksende byen status af handelsplads. I 1855 blev den selvstændig kommune under Skanderborg Amtsrådskreds. Kommunen blev udskilt fra amtsrådskredsen i år 1900, samtidig med at den 1. januar 1900 blev til "Silkeborg Købstad".

1. april 1941 blev Alderslyst, Lysbro og Søholt udskilt af henholdsvis Balle og Gødvad kommuner. Arealmæssigt var det næsten en fordobling af kommunen, og indbyggertallet steg fra 4.271 til ca. 18.650 i den ny storkommune.

Ved kommunalreformen 1. april 1970 blev følgende kommuner lagt sammen med Silkeborg: Balle, Funder, Gødvad, Kragelund, Lemming, Linå, Sejling-Sinding, og Serup, samt Virklund, der blev udskilt af Them Kommune. Kommunens indbyggertal steg hermed fra 26.129 til 42.455.

Efter kommunalreformens ikrafttræden 1.1. i 2007 kom Silkeborg Kommune til at bestå af Silkeborg, Gjern, Kjellerup og Them kommuner.

Se også: