Okkerfabrikken

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Okkerfabrikken ved Silkeborg Langsø blev etableret i 1879 af ingeniørkaptajn Sommerfeldt, cand.pharm. Schøller og intendant Rahbæk. Det oplyser V. Drechsel i "Silkeborg 1840-1880" (1880), og han føjer til, at okkerfabrikken formodentlig er den eneste i Norden, og han ønsker den lykke og fremgang. Meget mere ved vi egentlig ikke om fabrikken, men seminarielektor Hans Boe (1918-2000) udfærdigede i 1990'erne et notat om denne specielle virksomhed.

Okkerfabrikken er bedst kendt i Silkeborg under navnet "Okkerhuset", som lå ved udløbet af Langsøen. Okkerhuset blev bygget omkring 1880 og nedrevet i slutningen af 1900-tallet. Lokalitetens navn er noget nær det eneste vidnesbyrd om okkerfabrikkens eksistens. Baggrunden var statsmagtens ønske om udnyttelse af de indenlandske ressourcer, og der blev umiddelbart før Silkeborg bys grundlæggelse i 1846 foretaget sonderinger af mulighederne for et jernværk ved Silkeborg. Det viste sig ikke muligt, men der var åbenbart tilstrækkeligt med jernforbindelser til etablering af en okkerfabrik. Om fabrikkens produktion vides stort set intet, men okkeren indgik som farvepigment i f.eks. maling.

Initiativtagerne til Okkerfabrikken etablerede ligeledes i 1879 firmaet Silkeborg Farvefabrik. Okkerfabrikken og Silkeborg Farvefabrik har givetvis været supplerende virksomheder. Silkeborg Farvefabrik blev fjernet fra firmafortegnelsen så sent som sommeren 1929.

Henvisning

Hans Boe: Notat om Okkerhuset (upubliceret manus, som ligger på Silkeborg Arkiv).