Michael Drewsen

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning
Michael Drewsen

Michael Drewsen (15. oktober 1804 på Strandmøllen - 26. februar 1874 i København) var papirfabrikant og politiker, og er mest kendt som Silkeborgs grundlægger. Han var søn af Johan Christian Drewsen. 20. november 1830 blev Michael Drewsen gift i København med Johanne Amalie Kümmel (5. august 1808 - 28. juli 1863), datter af hyrekusk Johan Simon Kümmel.

Han blev tidligt sin fars medhjælper ved Strandmøllens drift som han overtog, sammen med sin bror Christian, i 1844. I 1844 anlagde han, i den dengang fjerne og uopdyrkede egn, Silkeborg Papirfabrik, og det første ark papir forarbejdedes i januar 1845. Fabrikkens anlæg faldt sammen med regeringens bestræbelser for her at grundlægge en handelsplads, og han blev hurtig en betydende personlighed.

Fra januar 1865 blev han eneejer af papirfabrikken, som han drev under firmaet M. Drewsen & Søn, men allerede i 1870 solgte han den og købte flere svenske godser, selv om han blev boende i Silkeborg.

1848 valgtes han fra sin dengang nye jyske hjemstavn til medlem af Den grundlovgivende rigsforsamling og var senere flere gange rigsdagsmand (han valgtes til Folketinget i 1849 og 1854 og til Landstinget i 1855, men det sidste valg modtog han ikke). Som udpræget frisindet stod han i alt fald en tid det national-liberale parti nærmest, hvad han bl. a. viste, da han i 1854 kæmpede ivrigt mod det Ørstedske Ministerium.

Han stod i 1854 i spidsen for afholdelsen af en Grundlovsfest på Himmelbjerget, en fest, der senere fik mange efterfølgere.

Michael Drewsen var blandt H. C. Andersens venner. Det meste af sommeren 1853 tilbragte digteren hos Drewsen i Silkeborg, og indtryk herfra indgik i eventyret Ib og lille Christine (1855).

15. oktober 1892 afsløredes en statue af Michael Drewsen på Torvet foran det gamle rådhus.

Michael Drewsen opførte i 1847-48 en stor herskabelig villa på fabriksområdet.

Drewsensvej i Silkeborgs midtby er opkaldt efter Michael Drewsen.

Litteratur

Keld Dalsgaard Larsen og Kurt Balle Jensen: Michael Drewsen (1994)

Ekstern henvisning

Dansk Biografisk Leksikon, 1887