Linå skole

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Linå Skoles historie kan dateres tilbage til 1716, hvor Sognepræsten, Hr. Clemen Jensen Poulsen, - søn af Godsejeren Jens Poulsen Kolding til Søbygård - lod en skole opføre i Linå.- I 1720 solgte Christian Fischer skolen til kronen, hvor den indgik som en af Frederik 4.'s rytterskoler. Kongen lod ved overtagelsen en ny skolebygning opføre, og den gamle skole blev i stedet ombygget til hospital. Skolebygningen som rummede rytterskolen var i brug frem til 1905, hvor den nuværende skolebygning blev taget i brug. Ved indvielsen indsatte man Frederik d. 4.'s gamle sandstenstavle med inskription i facaden på skolen, hvor den sidder den dag i dag. Linå Skole fungerede i mange år som landsbyskole, og blev senere centralskole for landsbyerne Mollerup, Laven, Hårup og Linå, - først med 4 årgange, og senere 7, fra børnehaveklasse til og med 6. klasse. I overbygningen fortsætter børnene fra Linå Skole på Sejs Skole. Skolebygningen fra 1905 er i tidens løb blevet suppleret med andre bygninger: I 1970'erne opførtes en pavillon, i 1980'erne en ny skolebygning med bibliotek, 4 klasselokaler og faciliteter til hjemkundskab, billedkunst, håndarbejde og EDB. I 2001 udbyggedes denne tilbygning til ligeledes at rumme mediatek, lærerværelse og administration. I 2006 byggedes en skolehal til skolen, således at idrætsundervisningen ikke mere krævede bustransport til naboskolerne. Linå skole fejrede sit 100-års jubilæum i de nuværende rammer i 2005, hvor skolen inviterede alle gamle og nuværende elever til fest med festforestilling i Linå Forsamlingshus og spisning på skolen. Det var skolens elever, som opførte forestillingen, og de ældste af de gamle elever var over 80. Linå Skole markerer sig aktivt i lokalsamfundet og deltager i arrangementerne i forbindelse med KK44. Linå Skole blev efter kommunalreformen foreslået nedlagt som kommunal folkeskole, men blev reddet ved en stor indsats fra ansatte og forældre. Skolen fik lov til at fortsætte med fælles ledelse med Sejs Skole i eet år. I foråret 2010 indstillede børne- og ungeudvalget i Silkeborg kommune til byrådet, at skolen skulle lukkes pr. 1. august 2011. Forældre på skolen forsøgte til det sidste at redde skolen ved at oprette Kløverbyernes Friskole, men man måtte give op, da pengeinstitutterne forlangte garantier. Friskolen blev nedlagt ved en ekstraordinær generalforsamling den 6 juli 2011. Da skoleåret 2011-12 begyndte, var det uden undervisning i Linå for første gang i 295 år. En skole med historiske rødder er lukket.