Lemming Å

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Lemming Å løber vest og nordvest for Silkeborg. Den 10 km lange å har sit udspring ved Kragelund og løber ud i Hinge Å mellem Hinge Sø og Alling Sø. Via Hinge Å er der forbindelse til Gudenå-systemet.

Lemming Å-systemet

Lemming Å udgør sammen med Skægkær Bæk, Sinding bæk og Sejling Bæk Lemming Å-systemet. Alle disse vandløb er optaget som kommunevandløb i Silkeborg Kommune.

Kjellerupbanen

I forbindelse med anlægget af Kjellerupbanen blev Lemming Å rettet ud og flyttet til et nyt vandløbsleje langs banen på strækningen fra Sejling Bæk til Lemming bro. Dermed mistede den sit naturlige slyng gennem landskabet. Den tidligere jernbane er siden omdannet til en natursti.

Naturgenopretningsprojekt

I 1966 blev åen yderligere reguleret i forbindelse med etableringen af stemmeværket ved Lemming Damkultur.

I 1998 stod Århus Amts afdeling for Natur og Miljø i Silkeborg Kommune i samarbejde en række lokale lodsejere bag et naturgenopretningsprojekt, hvor Lemming Å igen fik lov at slynge sig naturligt gennem landskabet - i sit oprindelige leje.

Århus Amt opkøbte opstemningsrettighederne af ejerne af følgende dambrug på strækningen: Lemming Damkultur på Lemming Brovej med damme på begge sider af vejen samt Holm DambrugHolmegårdevej og Sletkær DambrugHolmmøllevej, som derefter blev nedlagt.

I forbindelse med nedlæggelsen af stemmeværkerne på de to sidstnævnte dambrug, blev der placeret mindre søer på en del af dambrugsatealerne.

Efter nedlæggelsenaf dambrugene udlagdes stenstryg og gydegrus i åen, så der herefter var mulighed for passage for alle vandløbsdyr.