Kammerslusen

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning
Den første båd går gennem kammerslusen. Bagerst ses Silkeborg Hovedgårds Østre længe

Beslutningen om bygningen af Kammerslusen blev taget af Silkeborg Byråd i juni 1919, efter et forslag fra Hjejleselskabet og Silkeborg Turistforening om en helhedsløsning for havneområdet.

Inden slusen blev bygget, var der på samme sted en kanal, hvis vandspejl var i niveau med Silkeborg Langsø. Kanalen sluttede først, hvor Silkeborg Roklub ligger i dag. Parrallelt med kanalen lå Havnen hvis vandspejl var ca. 2 meter højere. Her havde man i pramfartens tid omladet gods, der skulle transporteres videre mod Randers.

Ifølge stadsingeniørens tegninger skulle den nye sluse have følgende mål : Længde 13,00 m., bredde 4,00 m., vanddybde 1,10 m., og gennemsejlingshøjde under broen 2,30 m.

Kammerslusen blev indviet 1. august 1920 ved at formanden for Turistforeningen, redaktør Sophus Sørensen, i sin motorbåd med gæster som den første sejlede igennem. Herefter fulgte Hjejleselskabets ”Svanen” også med indbudte gæster. Kammerslusen bruges den dag i dag, dog mest af kanoer og robåde i sommersæsonen.

Indtil ca. 2007 skulle sluseportene betjenes ved håndkraft, nu foregår det hele med et tryk på en knap, samtidig benyttes portene nu også til at regulere vandstanden i åen ovenfor slusen.

Samtidig med slusen blev det vestlige havnebassin etableret, således at der i den sydlige ende blev plads til Hjejleselskabets slæbebåde, i den nordlige ende (bag Slusekiosken) til de mindre rutebåde og i den vestlige ende (langs Åhavevej) til private motorbåde.