Kaj Andersen

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning
Mindeplade på Skoletorvet for Kaj Andersen og Ebbe Gylding Holmboe

Stud. theol. og modstandsmand Kaj Andersen (1923-1944) blev student fra Th. Langs Skole i 1943. Derefter påbegyndte han studier ved det teologiske fakultet i Århus.

Kaj Andersen var aktiv i modstandsbevægelsen i Silkeborg - først med bladvirksomhed, men var derefter tilknyttet sabotagegruppen "Vest", der opbyggedes af Hans Peter Krarup Andreasen. Efter at man i sommeren 1944 fik tilført sprængstof, blev han aktiv ved gennemførelsen af en række sabotageaktioner.

Skudt under aktion

4. november 1944 fik Kaj Andersen sammen med Jens T. til opgave at gennemføre et våbenkup ved at afvæbne to tyskere i et blokhus ved Silkeborg StationDrewsensvej. Det viste sig imidlertid, at der ikke var to men seks tyskere i huset. Derefter udspandt der sig en ildkamp, hvorunder Kaj Andersen dræbtes, mens det lykkedes Jens T. at undslippe. Denne måtte dog herefter gå under jorden.

Falcks Redningskorps fik herefter til opgave at bringe liget til gymnastiksalen på Silkeborg Seminarium i Skolegade, som var beslaglagt af tyskerne.

Mindesten afsløres

Efter befrielsen gjorde politiet ihærdige forsøg på at finde de jordiske rester efter Kaj Andersen. Da det endnu ikke var lykkedes på årsdagen for hans død, afsløredes en mindesten på Drewsensvej tæt på det sted, hvor skudvekslingen havde fundet sted. Denne begivenhed betragtedes ind til videre som den officielle sørgehøjtidelighed, der måtte træde i stedet for en begravelse.

Måtte være begravet i Silkeborg

Der verserede vedholdende rygter om, at Kaj Andersen skulle være blevet begravet et sted i Silkeborg. Rygterne sagde også, at tyskerne skulle have gravet liget ned i haven til Silkeborg Seminarium. Politiet gennemgravede derfor denne have og andre haver i byen, hvor tyskere havde været indkvarteret, men uden resultat.

Afhøringer af Gestapofolk kunne dog bekræfte, at begravelser altid fandt sted i den by, hvor dødsattesten var udstedt - som for Kaj Andersens vedkommende var Silkeborg.

Kriminalassistent K. G. Christiansen begyndte derfor at eftersøge og udspørge tyske soldater, som havde gjort tjeneste i Silkeborg. På denne måde fandt han frem til en underofficer i Flensborg, som havde gjort tjeneste som tolk ved den tyske Ortskommandatur og endog havde overværet begravelsen. Underofficeren blev bragt til Silkeborg for at udpege stedet.

13. februar 1946 kunne politiet derfor grave liget af Kaj Andersen op i Papirfabrikkens have ved Drewsens Villa. Det blev derefter kørt til sygehusets kapel, hvor det ved et ligsyn blev konstateret, at der var tale om den rigtige person.

Begravelse fra Silkeborg Kirke

Kaj Andersens begravelse fandt sted fra Silkeborg Kirke 17. februar 1946. Da han var den sidste af Silkeborgs modstandsfolk, der blev begravet, og desuden den eneste, der mistede livet i selve byen, blev hans begravelse gjort til en særlig højtidelig markering.

Kaj Andersens kiste blev derefter ført gennem byen til gravstedet på Silkeborg Vestre Kirkegård.

Mindeplader

Th. Langs Skoler

Søndergadeskolen (Silkeborg Handelsskole)

Kaj Andersens mindesten på Drewsensvej ved Silkeborg Banegård

Mindesten

Placeret ved Silkeborg Station på Drewsensvej (Afsløret 4.11.1945).

Tekst:

Her faldt under frihedskampen

stud. theol. Kaj Andersen

F. 10.10.1923 D. 4.11.1944

Danmark, din frihed og ære,

sværger vi tavse vor ed

frem til den sejrende fred.

Gennem vor død vi dig bærer, Danmark, vort liv.

I forbindelse med indvielsen af Silkeborgs nye trafikterminal ved Silkeborg Station 14. december 2012 benyttede man lejligheden til at gen-afsløre en restaureret mindesten. Fra en placering ved cykelstien mellem stationen og Drewsensvej 1A (den tidligere toldbygning) blev mindestenen nu placeret nærmere på banegården på en grund tilhørende Banedanmark.

Radiointerview

Hør interview om Kaj Andersen bragt i DR p4Østjylland 29.4.2014: [1]

Arkiv

Kaj Andersens privatarkiv (scrapbog m.m.) findes på Silkeborg Arkiv (A300)